Svarīgākais par sociālo drošību

Sociālās apdrošināšanas efektivitāte Vācijā ir zināma visā Eiropā, tādēļ cilvēks, kuram ir darba līgums, strādājot Vācijā, var justies daudz drošāk, salīdzinājumā ar strādājošajiem citās valstīs. 2014. gada sociālo iemaksu plāns vēl nav oficiāli pieņemts, šeit pagaidām ir apkopotas aptuvenās aplēses, kādas varētu būt sociālo iemaksu likmes nākamajā gadā.

Ko nozīmē sociālā drošība?*
Termins „sociālā drošība” Soziale Sicherheit apzīmē pilsoņu sociālo aizsardzību no dzīves mainīgajiem apstākļiem.

Sociālā drošība Vācijā**
Sociālais tīkls Vācijas Federatīvajā Republikā ir viens no spējīgākajiem sociālo sistēmu tīkliem pasaulē. Papildu sabiedriskajai aprūpei un valsts sociālajai aprūpei liela nozīme ir arī sociālajai apdrošināšanai. Vairāk nekā 90% vāciešiem ir sociālā apdrošināšana, tādējādi viņi ir apdrošināti dzīvības riskiem, kas var skart ikvienu.


Pieci sociālās apdrošināšanas veidi
Sociālā apdrošināšana ir plaša spektra aizsardzība, strādājošajiem un sabiedrībai tā nodrošina sociālās garantijas. Piecas sociālās apdrošināšanas sastāvdaļas:

-    ar likumu noteiktā bezdarba apdrošināšana Arbeitslosenversicherung nodrošina drošību bezdarba gadījumā,
-     ar likumu noteiktā pensiju apdrošināšana Rentenversicherung nodrošina cilvēkus pensijas vecumā, kā arī darba vai peļņas nespējas gadījumos, un nāves gadījumā mirušā piederīgos,
-    ar likumu noteiktā veselības apdrošināšana Krankenversicherung, tā atbalsta veselības nodrošināšanu un atgūšanu un mazina slimības sekas,
-    ar likumu noteiktā negadījumu apdrošināšana Unfallversicherung, (darba) negadījumu gadījumos ārstē līdz darba spēju atgūšanai,
-    ar likumu noteiktā ilgtermiņa aprūpes apdrošināšana Pflegeversicherung, kas nodrošina finansiālo atbalstu ilgstoši kopjamiem cilvēkiem.

Sociālo iemaksu apjoms 2013. un 2014. gadā***

 

Sociālā apdrošināšana

 

Iemaksu likmes apmērs 2013.g.:

 

Iemaksu likmes apmērs 2014.g. (plānots):

 

Veselības apdrošināšana

 

Vispārējā iemaksu likme kopā: 15,50%
No tā strādājošajiem jāmaksā: 8,20%
No tā darba devējiem jāmaksā: 7,30%
 
Atvieglotā iemaksu likme kopā: 14,90%
Strādājošajiem: 7,90%
Darba devējiem: 7,00%

 

Vispārējā iemaksu likme kopā:15,50%
Strādājošajiem: 8,20%
Darba devējiem: 7,30%

Atvieglotā iemaksu likme kopā:14,90%
Strādājošajiem: 7,90%
Darba devējiem: 7,00%

 

Ilgtermiņa aprūpes apdrošināšana
 

Kopā: 2,05%
Strādājošajiem: 1,025% (Saksijā: 1,525%)
Darba devējiem: 1,025% (Saksijā: 0,525%)

 

Kopā: 2,05%
Strādājošajiem: 1,025% (Saksijā: 1,525%)
Darba devējiem: 1,025% (Saksijā: 0,525%)

Personām, kurām nav bērnu no 24 g. v. papildus jāpiemaksā 0,25%.

 Personām, kurām nav bērnu no 24 g. v. papildus jāpiemaksā 0,25%.

 

Pensiju apdrošināšana

 

Kopā: 18,90%

Strādājošajiem: 9,45%
Darba devējiem: 9,45%

 

Iespējams varētu samazināties līdz 18,40%
Strādājošajiem: 9,2%
Darba devējiem: 9,2%

 

Apdrošināšana bezdarba gadījumā

 

Kopā: 3,00%

Strādājošajiem: 1,50%
Darba devējiem: 1,50%

 

Kopā: 3,00%

Strādājošajiem: 1,50%
Darba devējiem: 1,50%
(Pašlaik netiek plānotas izmaiņas.)

 

Noguldījums uzņēmuma maksātnespējas gadījumā

Insolvenzgeldumlage (IU):

 

0,15%
Maksā tikai darba devējs.

 

0,15%
Maksā tikai darba devējs.

 

U1- atalgojuma turpmāka maksāšana slimības gadījumā
U1 - Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall:

 

U1 apdrošināšana attiecas uz firmām, kurās regulāri strādā mazāk par 30 darbiniekiem. Noguldījuma likme ir noteikta attiecīgās slimokases statūtos. Maksā tikai darba devējs.

 

U2- maternitātes pabalsts
U2 – Mutterschaftsaufwendungen:

 

Neatkarīgi no uzņēmuma lieluma U2 attiecas uz visiem uzņēmumiem. Noguldījuma likme ir noteikta attiecīgās slimokases statūtos. Maksā tikai darba devējs.

 

Negadījumu apdrošināšana Unfallversicherung:

 

Lielākoties maksā darba devējs.

 

______
* No Vācijas valdības mājas lapas http://bit.ly/1bocffM 
** No Vācijas sociālās pārstāvniecības Eiropā mājas lapas  http://bit.ly/1dYmg3z
*** Informācija no Vācijas padomu došanas mājas lapas imacc.de un lohn-info.de: http://bit.ly/1fAV3Vj  un http://bit.ly/1ddpjrS