Kādēļ ir svarīgi zināt, kā aprēķina vidējo atalgojumu?

To ir svarīgi zināt ikvienam strādājošajam Vācijā, jo pēc vidējā atalgojuma tiek aprēķinātas iemaksu likmes sociālajā apdrošināšanā. Pēc vidējā atalgojuma arī tiek noteikta obligātā apdrošināšana Pflichtversicherung, ja pelna vairāk par vidējā atalgojuma slieksni (šīs summas apjoms katru gadu mainās), tad pats var izvēlēties vai maksāt obligāto veselības  apdrošināšanu vai arī apdrošināties pie privātajiem apdrošinātājiem. Šī summa ir salīdzinoši liela un tādēļ lielam vairumam strādājošo nav izvēles, un ir jāmaksā ar likumu noteiktā obligātā apdrošināšana, īpaši svarīgi tas ir saistībā ar veselības apdrošināšanu.

No 2014. gada jauns iemaksu apmērs
Ar pagaidu vidējo atalgojumu Vorläufiges Durchschnittsentgelt: ar likumu noteiktajā pensiju apdrošināšanā apzīmē vidējo bruto algu vai strādājošo atalgojumu. 2014. gada vērtība tika aprēķināta šādi: vidējā atalgojuma 2012. gada pieauguma procentu likme tika paaugstināta dubultā, pēc tā, par cik procentiem 2011. gada vidējais atalgojums bija palielinājies līdz 2012. gadam.
Ienākumu apmēram Bezugsgröße: ir nozīme daudziem rādītājiem sociālajā apdrošināšanā. Ar likumu noteiktajā veselības apdrošināšanā pēc tā tiek aprēķināts vidējais iemaksu apmēra noguldījums brīvprātīgajiem dalībniekiem, pēc tā arī nosaka vidējo atalgojumu. Ar likumu noteiktajā pensiju apdrošināšanā pēc tā nosaka, cik liela iemaksa jāmaksā pašnodarbinātajiem vai aprūpētājiem.
Iemaksu apjoma slieksnis Beitragsbemessungsgrenze: ar to apzīmē maksimālo summu, kuru var aplikt ar sociālās apdrošināšanas iemaksu. Ja persona saņem vairāk, nekā ir noteikts iemaksu apmērs, tad pārējā summa, kas pārsniedz ar iemaksām apliekamo summu netiek maksāta sociālajā apdrošināšanā.
Obligātās apdrošināšanas slieksnis Versicherungspflichtgrenze: ja persona pelna vairāk par šo slieksni, tad tā ja vēlas var apdrošināties pie privātajiem veselības apdrošinātājiem.
Obligātās apdrošināšanas slieksnis ar likumu noteiktajā veselības apdrošināšanā ir vienāds ar vidējo darba atalgojuma slieksni gadā.


Algas Vācijā pagājušajā gadā atkal ir pieaugušas. Tādēļ 2014. gadā mainīsies iemaksu apmēra slieksnis veselības un pensiju apdrošināšanā. Šīs izmaiņas ir nolēmis ministru kabinets.
Jaunais ikmēneša iemaksu apmērs vispārējā pensiju apdrošināšanā Vācijas rietumos esošajās zemēs pieaugs no 5 800 eiro/mēnesī (2013.g.) uz 5 950 eiro/mēnesī (2014.g.). Iemaksu apmērs Vācijas austrumos esošajās zemēs 2014. gadā pieaugs līdz 5 000 eiro/mēnesī (2013. gadā bija 4 900 eiro/mēnesī).
Pagaidu vidējā atalgojuma slieksnis ar likumu noteiktajā pensiju apdrošināšanā 2014. gadam Vācijā visiem ir noteikts vienāds, līdz 34 857 eiro/gadā.

Obligātās apdrošināšanas slieksnis (Versicherungspflichtgrenze) paaugstinās
Visā Vācijā būs noteikts kopējs obligātās apdrošināšanas slieksnis ar likumu noteiktajā veselības apdrošināšanā. Tas pieaugs salīdzinājumā ar 2013. gadu, no 52 200 eiro/gadā, 2014. gadā līdz 53 550 eiro/gadā.
Darba devējiem un strādājošajiem, kuriem jau no 2002. gada 31. decembra nevajadzēja obligāti apdrošināties, gada darba atalgojuma slieksnis 2014. gadā sasniegs 48 600 eiro (2013. gadā bija 47 250 eiro). Visā Vācijā noteiktais iemaksu apmēra slieksnis ar likumu noteiktajā veselības apdrošināšanā pēc darba atalgojuma sliekšņa būs 48 600 eiro/gadā, attiecīgi 4 050 eiro/mēnesī.

Noteikts jauns ienākumu apmērs sociālajā apdrošināšanā (Bezugsgröße in der Sozialversicherung)
Ienākumu apmēram ir liela nozīme sociālajā apdrošināšanā. Gan ar likumu noteiktajā veselības apdrošināšanā, gan arī ar likumu noteiktajā pensiju apdrošināšanā tas ir pamats, pēc kā aprēķina iemaksu lielumu.
Ienākumu apmērs 2014. gadā ir 2 765 eiro/mēnesī vecajās federālajās zemēs (2013. gadā bija 2 695 eiro/mēnesī). Jaunajās federālajās zemēs mēnesī tas ir 2 345 eiro (2013. gadā bija 2 275 eiro/mēnesī).

Pārskats par 2014. gada plānu:

Aprēķinu lielums

Vācijas rietumos

Vācijas austrumos

Pagaidu vidējā atalgojuma slieksnis 2014.g. – ar likumu noteiktajā pensiju apdrošināšanā

34 857 €/gadā

34 857 €/gadā

Ienākumu apmērs sociālajā apdrošināšanā

2 765 €/mēnesī

2 345 €/mēnesī

Iemaksu apjoma slieksnis ar likumu noteiktajā pensiju apdrošināšanā

5 950 €/mēnesī

5 000 €/mēnesī

Iemaksu apjoma slieksnis ar likumu noteiktajā veselības apdrošināšanā (GKV)

4 050 €/mēnesī

4 050 €/mēnesī

Plašāku informāciju varat iegūt Vācijas Federālajā darba un sociālo lietu ministrijas mājas lapā: http://bit.ly/1i86F6M