Plānojot strādāt vai pārceļoties uz dzīvi Vācijā, viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem ir, vai pastāv iespēja strādāt savā profesijā, kura iegūta dzimtajā zemē? 

Diemžēl ne vienmēr pašam ir viegli izprast Vācijas pieejas sistēmu noteiktās profesijās un iegūto kvalifikāciju pielīdzināt Vācijā definētajām profesijām. Ne reti Latvijā profesija ir iegūta studiju ceļā, taču Vācijā tas tiek vērtēts zemākā kategorijā, jo nav iekļauts studiju sistēmā (piem., grāmatvedis, logopēds, fizioterapeits utt.). Tāpat pastāv atšķirības amatu  novērtējumos -  ne visās nozarēs drīkst automātiski strādāt ar citas valsts diplomu, īpaši, ja rodas ideja uzsākt savu biznesu (piem., frizieri, beķeri utt.).

Turpinājumā esam mēģinājuši aptuveni sīkāk izklāstīt, kas jādara – kādi soļi jāsper, lai tiktu dota iespēja strādāt Vācijā savā profesijā/ amatā, kas iegūta ārpus Vācijas. Šo informāciju iespējams iegūt arī vācu, krievu un angļu valodās: Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

Kāpēc ir nepieciešama kvalifikācijas novērtēšana/ atzīšana?
Ja augstāko izglītību, amatu, profesiju esat ieguvuši, piem., Latvijā, bieži vien ar to nepietiek, lai attiecīgajā jomā uzreiz uzsāktu strādāt Vācijā. Kopš 2012. gada 1. aprīļa ir stājies spēkā likums (Likums) , kas paredz, ka pastāv iespēja ārpus Vācijas iegūto profesiju un amatu kvalifikāciju iesniegt novērtēšanai/ atzīšanai un tādā veidā salīdzināt to ar Vācijā pieprasītajiem noteikumiem. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos, ja vēlaties strādāt profesijā vai jomā, kas Vācijā ir reglamentēta.

“Reglamentēts” nozīmē to, ka profesijā, kura nav bijusi zem valstikās uzraudzības Vācijā (līdzīgi kā sertifikāts Latvijā) un kuras kvalifikācija Jums nav Vācijā atzīta, Jūs nedrīkstat strādāt. Šajās nozarēs ir izstrādāti speciāli priekšnosacījumi, kuri novērtēšanas/ atzīšanas procesā tiek salīdzināti ar Jūsu kvalifikāciju, vai atbilst noteiktajiem priekšnosacījumiem. Vācijā profesijas tiek reglamentētas veselības un izglītības sektoros, piem., ārsti, slimnieku kopēji, skolotāji vai audzinātāji. Paralēli tam ir izstrādāti noteikumi, ja vēlaties kādā noteiktā amatā uzsākt paši savu biznesu, t.s., pašnodarbinātais. Arī šajos gadījumos nepieciešams ārpus Vācijas iegūto amatu novērtēt/ atzīt. Kā piemērs te būtu friziera vai beķera amati.

Savukārt “nereglamentētajās” profesijās kā, piemēram, informātiķis vai pārdevējs, nav nepieciešams iziet speciālu kvalifikācijas atzīšanas procesu. Vācijā nereglamentēti ir visi amati, kas iegūti duālās izglītības sistēmas (praktiskā pieredze un teorijas mācība) ceļā, piemēram, mūrnieki, frizieri, galdnieki, pārdevēji u.c.. Pilnīgu sarakstu var apskatīt šeit: Ausbildungsberufe

Taču ne reti kvalifikācijas atzīšana var nākt par labu arī nereglamentēto profesiju jomā. Tādā veidā potenciālais darba devējs iegūtu precīzāku priekšstatu par Jūsu kvalifikāciju. Un ja vēlaties savā amata nozarē darboties kā uzņēmējs/ pašnodarbinātais/ dibināt savu firmu, tas pat tad ir nepieciešams (skat. “reglamentēts”).

Kā norit novērtēšanas/ atzīšanas process?
Pēc Jūsu pieprasījuma iegūtais diploms/ kvalifikācija tiek salīdzināts ar Vācijas profesijām. Lai iesniegtu pieprasījumu, nepieciešams atrast pareizo iestādi, kura atbildīga par profesiju grupu, kurā iekļauta arī Jūsu iegūtā profesija. Noskaidrot par attiecīgajām iestādēm varat šeit: Anerkennung in Deutschland vai zvanot: 0049 30 1815 11110049 30 1815 1111.

Svarīgi: lai iesniegtu savu diplomu novērtēšanai/ atzīšanai, nav svarīgi, kāda jums ir pilsonība. Nav nepieciešama arī speciāla uzturēšanās atļauja. Pastāv arī iespēja, ka Jūs savu diplomu iesūtat novērtēšanai/ atzīšanai pašiem neatrodoties (nedzīvojot) Vācijā. Vienīgais noteikums – Jums ir jāiesniedz ārpus Vācijas iegūtais diploms un, ja neesat Eiropas Savienības pilsonis, pamatoti jānorāda, ka nākotnē plānojat strādāt Vācijā.

Kad būsiet iesnieguši nepieciešamos dokumentus novērtēšanai/ atzīšanai, tiks pārbaudīts, kādas un cik būtiskas atšķirības ir Jūsu iegūtajai kvalifikācijai salīdzinājumā ar attiecīgo profesiju Vācijā. Konstatējot atšķirības, iztrūkstošo iespējams atvietot ar cita veida kvalifikācijām, kuras evtl. esat papildus ieguvuši. Ja novērtēšanas/ atzīšanas rezultāts tomēr iznāk nepietiekams, t.i., Jūsu kvalifikācija netiek atzīta, pastāv iespēja veikt tā saucamo “kvalitātes analīzi”, kuras ietvaros tiek piedāvāts, piem., pierādīt savas prasmes prakstiski vai tiek organizētas pārrunas.

Ja netiek konstatētas būtiskas atšķirības Jūsu iegūtajai profesijai salīdzinājumā ar Vācijas kvalifikāciju, tad tiek garantēta un apstiprināta pilnvērtīga vienlīdzība Jūsu diplomam.

Un ja Jūsu amata nozarē attiecīgie norādījumi atbilst Vācijā noteiktajām normām - Jūs saņemat atļauju strādāt šajā nozarē (kā uzņēmējs/ pašnodarbinātais/ dibinot firmu).

Ja atšķirības tomēr tiek uzskatītas par būtiskām, tad – attiecībā uz nereglamentātajām nozarēm - Jūs saņemsiet lēmumu, kurā tiks uzskaitītas konstatētās atšķirības. To tad iespējams uzrādīt potenciālajam darba devējam, un Jums pastāv iespēja individuāli meklēt piemērotu tālākizglītošanos iespēju.

Ja atšķirības konstatētas reglamentēto profesiju nozarē, pastāv iespēja tās izlīdzināt. Atkarībā no profesijas Jums iespēja veikt tālākkvalificēšanos vai nolikt attiecīgās profesijas nozares eksāmenu. Šeit tad jarēķinās ar papildus izmaksām.

Cik ilgi norit novērtēšanas/ atzīšanas process?
Ja visus nepieciešamos dokumentus esat pilnībā iesnieguši, tad novērtēšanas/ atzīšanas process ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus (ar 2012. gada 1. decembri).

Cik tas maksā?
Maksu par kvalifikācijas novērtēšanu/ atzīšanu nosaka attiecīgā institūcija, kura ir atbildīga par Jūsu profesijas/ amata nozari. Tādēļ būtu ieteicams jau pirms dokumentu iesūtīšanas noskaidort procesa izmaksas, lai nebūtu nepatīkamu pārsteigumu.

Kādus dokumentus nepieciešams iesniegt?
- Pārskats par izglītību un līdzšinējo profesionālo darbību (tabulas veidā un vācu valodā).
- Pase
- Apstiprinājums (diploms, sertfikāts) par ārvalstīs (ārpus Vācijas) iegūto izglītību.
- Apstiprinajumi par līdzšinējo pieredzi attiecīgajā nozarē un dalību tālākizglītojošos kursos.
- Ziņojums, ka līdz šim diploms nav bijis iesniegts uz kvalifikācijas novērtēšanu/ atzīšanu.

Ja neesat Eiropas Savienības pilsonis, jāiesniedz apstiprinājums par nodomu nākotnē strādāt Vācijā.

Ja Jūsu iegūtā kvalifikācija skar reglamentēto profesiju/ amatu nozari, tad būs nepieciešami arī vēl papildus dokumenti. Taču sīkāk par to Jūs informēs atbildīgā iestāde.

Svarīgi: Parasti dokument jāiesniedz pārtulkoti vācu valodā. Tādēļ ieteicams pirms tam noskaidrot, vai dokumentus nepieciešams tulkot pie zvērināta tulkotāja vai pietiks ar vienkāršu tulkojumu.