Informācija par dubultpilsonību no Vācijas Iekšlietu Ministrijas: Par dubultpilsonību 

To, kādi ir nosacījumi, lai kļūtu par Vācijas pilsoni varat atrast Federālās Migrācijas un bēgļu pārvaldes (BAMF) mājaslapā: Einbürgerung in Deutschland 

Šis raksts ir informatīvs, jo katrs pilsonības piešķiršanas gadījums tiek izskatīts individuāli.

Priekšnosacījumi
Jūs varat apsvērt iespēju par naturalizāciju, ja uz Jums attiecas šādi priekšnosacījumi: 

-līdz naturalizācijas iegūšanai ir beztermiņa uzturēšanās atļauja 

-sekmīgi nokārtots naturalizācijas tests Einbürgerungstest (zināšanas par tiesību sistēmu, sabiedrības uzbūvi un dzīves apstākļiem Vācijā)

-astoņu gadu pastāvīga un regulāra uzturēšanās (šis termiņš pēc sekmīga integrācijas kursa apmeklēšanas var tikt samazināts uz septiņiem gadiem, pēc sevišķi labiem panākumiem integrācijā pat uz sešiem gadiem) 

-patstāvīga iztikas nodrošināšana (arī apgādībā esošajiem ģimenes locekļiem) bez sociālās palīdzības un bezdarbnieka pabalsta II (Arbeitslosengeld II)2

-pietiekamas vācu valodas zināšanas (B1 līmenis pēc ES standartiem)

-nav iepriekšēja sodāmība

-brīvas demokrātiskas valsts un Vācijas Federatīvās Republikas Pamatlikuma atzīšana”3

Vācijas likums par pavalstniecību: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/rustag/gesamt.pdf

Vācijas pilsonības iegūšanas izmaksas:

Nodeva par pilsonības iegūšanu ir 255 eiro personām, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu. Par kopā ar jums pilsonību ieguvušiem nepilngadīgajiem bērniem ir jāmaksā 51 eiro. (Informācija no Minsteres apgabala pašvaldības Bezirksregierung publicētās mājas lapas Info Minsteres lapā)
Minsteres apgabala pašvaldības mājas lapā varat izlasīt, pie kā Minsterē vērsties, lai iegūtu Vācijas pilsonību: Bezirksregierung Münster

2 Saukta arī par Hartz IV
3 Par pamatu ņemta informācija no Federālās Migrācijas un bēgļu pārvaldes (BAMF) mājaslapas: http://bit.ly/1aHsReK