Atgādinām, ka Latvijā ar 2013. gada 1. oktobri stājās spēkā izmaiņas pilsonības likumā par dubultpilsonību. Arī no Vācijas puses ir atļauta dubultpilsonība cilvēkiem, kuri ir ES valstu pilsoņi, tādēļ nevajadzētu rasties problēmām, lai iegūtu dubultpilsonību. Šeit varat izlasīt Latvijas Pilsonības likumu, kurā ir veiktas izmaiņas: Pilsonības likums

Plašāku informāciju un konsultācijas par pilsonības atjaunošanu varat iegūt, apmeklējot Latvijas Republikas vēstniecības Vācijā mājaslapu: LR vēstniecība Vācijā

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē varat daudz pārskatāmāk izlasīt aktuālo informāciju par dubultpilsonību: PMLP

Informācija no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par Latvijas trimdinieku reģistrēšanu: Latvijas trimdinieku reģistrēšana 

Informācija no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par Latvijas pilsonības atjaunošanu: Latvijas pilsonības atjaunošana 

Lūdzam ievērot, ka pases saņemšana ir laikietilpīgs process, tādēļ izlasiet aktuālo informāciju par pases saņemšanu Latvijas vēstniecības Vācijā mājas lapā: Pases izsniegšanas kārtība

Lūgums, pirms dokumentu iesniegšanas, ievērojiet šos priekšnosacījumus, lai nerastos pārpratumi:

„Bijušie Latvijas pilsoņi, kuri Latvijas pilsonību ir zaudējuši sakarā ar Vācijas vai citas ES un NATO valsts pilsonības iegūšanu, var atjaunot savu Latvijas pilsonību iesniedzot vēstniecībā sekojošus dokumentus:

1) iesniegums;
2) personu apliecinošu dokumentu (Vācijas pase, identifikācijas karte);
3) dokumentu par valsts nodevas samaksu 21,34 eiro apmērā vai 7,11 eiro – politiski represētai personai, pirmās grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu.”1 

Salīdzinot ar Vācijas pilsonības iegūšanas nodevu, Latvijas valsts nodeva ir ļoti maza.

1Informācija no Latvijas Republikas vēstniecības Vācijā par Latvijas pilsonības atjaunošanu: http://www.mfa.gov.lv/lv/berlin/KonsularaInformacija/atjaunosana/