Sveiki mazie un lielie lasītāji!

Beidzot arī Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2014  grāmatas ir atceļojušas uz Minsteri! Mīļi gaidīsim jūs visus sestdien, 6. septembrī plkst. 11:00 Latviešu Centrā, lai kopīgi iepazītu un uzņemtu sarakstā jauno grāmatu klāstu, atklātu mūsu jauno grāmatu istabu. Noteikti atradīsim laiku arī kādai rotaļai vai spēlei. Līdzi katrs var paņemt kādu našķi pie tējas.
Un, protams, mājup visi dosimies ar kādu grāmatiņu somā!
Un kā ir ar mūsu pašu grāmatu? Tā top un top vēl... Lūdzam, bērni un vecāki, kuri neesat vēl paspējuši savu grāmatiņas daļu atnest vai iesūtīt, pēc iespējas drīz to nokārtot. Paldies un uz tikšanos sestdien!
Dina un Inga