2015. gada 28. februārī Latviešu Centrā Minsterē pēc biedru pilnsapulces tika ievēlēta jauna valde.

Priekšsēde - Inese El Tavila
Priekšsēdes vietniece - Ketija Tālberga
Kasieris - Krišjānis Rācenājs
Valdes locekļi - Valda Dundare, Kārlis Krūmiņš, Inga Pētersone, Juris Trauciņš
Revīzijas komisija - Geert Franzenburg, Ovens Šneiders, Lauma Zvidriņa


Foto: Viktors Kangeris