19.02.2014 Par MiLaDeKo mazajiem dejotājiem mājas lapā laikraksts.com Mazie dejotāji

18.02.2014 Par MiLaDeKo mazajiem dejotājiem mājas lapā brivalatvija.lv Mazie dejotāji

17.01.2014. Par J. Basovas izstādi Latviešu Centrā Minsterē mājas lapā laikraksts.coJolantas Basovas izstāde

07.01.2014. Par Ziemassvētku sarīkojumu Latviešu Centrā Minsterē mājas lapā laikraksts.com Ziemassvētku sarīkojums 2013

05.01.2014 Par novusa turnīru Westfälische Nachrichten mājas lapā Novusa turnīrs

16.11.2013. Par Latvijas valsts svētku svinībām Latviešu Centrā Minsterē mājas lapā laikraksts.com http://bit.ly/18B4ouZ

16.11.2013. Par Valsts svētku uzrunu Minsterē, ko teica Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Vācijā. No mājas lapas laikraksts.com http://bit.ly/1gb6iUJ

18-20.10.2013. Par „Mēs – latvieši pasaulē“ Vācijas un tuvākā reģiona latviešu organizāciju un aktīvo kopienu konferenci mājas lapā laikraksts.com http://bit.ly/1aFUyHq

07.09.2013. Par Latviešu kopības Vācijā sēdi mājas lapā lv-de.de:  http://bit.ly/1jm4TKz

18.05.2013. Par „Kalniem pāri” deju koncertu Minsterē mājas lapā lv-de.de:  http://bit.ly/18nmO21

20.04.2013. Par talku Latviešu centrā Minsterē mājas lapā lv-de.de: 
http://bit.ly/1bQ4hfH

09.03.2013. Par „Bērnu žūriju 2012” Minsterē mājas lapā lv-de.de http://bit.ly/HYTLrm09.02.2013. Par LCM jauno valdi mājas lapā lv-de.de http://bit.ly/1bCEyDU

15.12.2012. Par Ziemassvētkiem LCM mājas lapā laikraksts.com un lv-de.de: http://bit.ly/1cGgEsU un http://bit.ly/1c1vDxA

01.12.2012. Par Briseles latviešu teātra izrādi „Vella būšana” mājas lapā lv-de.de  http://bit.ly/IfYBAa

[DE] 17.11.2012. Par latviešu deju kolektīvu Latviešu centrā Minsterē. vācu val. muensterschezeitung.de : http://bit.ly/1aToDjA

18.11.2012. Par 18. novembra pasākumu LCM http://bit.ly/1dXuIiV

25.10.2012. Par Latvijas prezidenta vizīti Berlīnē mājas lapās brivalatvija.lv un laikraksts.com: http://bit.ly/I4v11n un http://bit.ly/HYVFrZ

30.09.2012. Par Alberta Spoģa godināšanu Minsterē mājas lapā latvietis.com  http://bit.ly/1fUQghq un arī pļaujas svētkiem Minsterē http://bit.ly/1asY3SH

08.11.2011 Par Latvijas vēstnieka Vācijā Ilgvara Kļavas viesošanos mājas lapā lv-de.de http://bit.ly/HYUskg

2011. g. «Mazā Latvija» trimdas Eiropā: Minsteres latviešu ģimnazija un Latviešu centrs Minsterē. Atmiņu stāsts. http://bit.ly/17NqqvN

18.11.2010. Par 18. novembra pasākumu LMC no mājas lapas lk-v.de http://bit.ly/19GiS8J

2009. g. Par vācu skolēnu uzņemto filmu Minsterē par trimdas latviešiem”Ghetto ohne Zaun” (Geto bez žoga). No mājas lapas laiks.us http://bit.ly/17M9Zuu un angļu val. latviansonline.com: http://bit.ly/19K4lJ5

2009. gadā ar LCM atbalstu tika izdota Alberta Spoģa grāmata „Minsteres latviešu ģimnāzija izdzīvoja”. Raksti no dažādām mājas lapām:  http://bit.ly/Ig1AbU http://bit.ly/1bCILYm  un http://bit.ly/Ig1AbU ; angļu valodā: http://bit.ly/1joI49e un http://bit.ly/17Nqlbv

26.10.2009. „Kultūras Rondo” ap 34. min tiek stāstīts par Alberta Spoģa grāmatu „Minsteres latviešu ģimnāzija izdzīvoja”: mms://ier-w.latvijasradio.lv/pppy?20091026A140500150000

Par dziesmu dienu un svētku tradīcijām. Pieminētas arī 1984.un 1987. gada „Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas” Minsterē. No mājas lapas ir.lv http://bit.ly/1c1COGa

[DE] 21.10.2005 Par latviešiem ārzemēs. Minsterē. Vācu val. mājas lapā nzz.ch http://bit.ly/1ejLdXw