Sirsnīgi aicinām visus uz Minsteres latviešu ev.-lut. draudzes dievkalpojumu 
svētdien, 5. martā plkst. 10:30 Latviešu centrā Minsterē, 
Salzmannstr. 152, 48159 Münster. 
Pie mums viesosies mūsu prāvests Klāvs Bērziņš. 
Paralēli dievkalpojumam bērniem būs svētdienskoliņas nodarbība. 
Pēc dievkalpojuma kafijas galds ar līdzatnestiem našķiem. 
Visi mīļi gaidīti!

2017.gada 28.janvārī tika ievēlēta jauna valde, kā arī revīzijas komisija.

 No kreisās puses, pirmā rinda: Lauma Zvidriņa ( revīzijas komisija), Ketija Tālberga, Dārta Sila (valdes locekļi), Zuze Krēsliņš-Sils (lietvede), Madara Rācenāja (priekšsēde), Valda Dundare (valdes locekle), Simona Freiberga (priekšsēdes vietniece), Lauma Leišovnika(valdes locekle)

No kreisās puses, otrā rinda:Dina Krastiņa, Owens Schneider (revīzijas komisija), Voldemārs Valdmanis, Kārlis Krūmiņš (valdes locekļi), Krišjānis Rācenājs (kasieris).

 

 

 

Gauži raud skolas bērni,
Grāmatā vērdamies:
Grāmatā smalki raksti,
Nevar drīzi izlasìt.
l.t.dz.


Svarīgi svarīga ziņa!!!! :) Mazie un lielie grāmatnieki, kuri piedalās grāmatu vērtēšanā Bērnu, jauniešu un pieaugušo žūrijā 2016. !!!! Lūdzu sāciet vērtēt un elektroniski aizpildīt anketas. Termiņš - 31.janvāris !!!! Mūsu unikālais kods CBAGB (lielie burti), ar kuru atvērsiet anketu.http://anketa.bernuzurija.lv/

Ja arī neesiet visu izlasījuši, vērtējiet, ko paguvāt izlasīt. Diemžēl lasāmais laiks vērtēšanai ir tik ilgs, cik ir...., bet tas taču nemazinās mūsu lasītprieku!

Ja kāds nevar pats aizpildīt, tad droši sakiet! Svētdien Inga Pētersone un Dina Krastiņa ir LCM, varēs palīdzēt. Dārziņa bērniņiem noteikti arī Valda Dundare var līdzēt!!! Būsim aktīvi, lai dotu iespēju lasīšanai arī turpmāk !

Uz sadarbošanos ar prieku!

"Minsteres Latviešu Deju Kolektīvs Austrālijā"

Mums ir patiess prieks par mūsu "MiLaDeKo" dejotājiem, kuri Minsteres latviešu vārdu godam nesa Austrālijas latviešu 56. kultūras dienās. Sadejošanās notika vairākas dienas, kur piedalījās dejotāji no Latvijas un tādām Austrālijas pilsētām kā Melburna, Sidneja, Adelaide u.c., kā arī - Vācijas. Mūsu dejotāji uzstājās ar divām individuālajām dejām, kuras tika izpildītas kopā ar Štutgartes draugu grupu "Trejdeksnītis". Arī divās kopdejās mūsu dejotāji rībināja skatuves dēļu grīdu un priecājās, par skatītāju applausiem. Sadejošana risinājās Melburnas priekšpilsētā St. Kilda, Nacionālā teātra telpās, kuras nedaudz esot atgādinājušas Latvijas nacionālo teātri. Pārpildītā zāle, kurā pulcējās latvieši ar visažādākajiem dzīves stāstiem deva jaunu latvietības un kultūras šķautnes izpratni un sajūtu. 

Arī sporta pasākumos tika ņemta dalība. Puiši ar apvienoto basketbola komandu "Rumaki" spēkojās ar vietējiem basketbolistiem. Ar mainīgiem panākumiem uzvarēja draudzība. Puiši saņēma uzslavas par cīņas sparu un atdevi, taču bez labāko līdzjutēju uzmundrinājuma vārdiem, vīri nebūtu pēc deju koncerta 4 spēles divu dienu laikā izturējuši..citē Krišjāņa Rācenāja teikto.

Šobrīd dejotāji kopo spēkus, lai jau trešdien tiktos nākamajā mēģinājumā. Kā nākamie mērķi ir izvirzīti sadejošana Eslingenas dziesmusvētkos (www.esslingen2017.de)  un protams lielie deju svētki Latvijā 2018. gadā. 

Dejotāji saka paldies visiem, kuri palika mājās un sekoja līdzi viņu gaitām. Turēja īkšķus, lai viss izdotos un veseli atgrieztos mājās.

Minsteres Latviešu Deju Kolektīvs aicina pievienoties visus dejot gribētājus, lai kopā dotos jaunos piezīvojumos!

Sagatavoja: Madara Rācenāja