Mīļie draugi latvieši un
latviešu draugi Minsterē un tās apkārtnē!

Sirsnīgi aicinām visus uz dievkalpojumu Minsterē svētdien, 24. janvārī plkst. 10:30 Latviešu centrā Minsterē, Salzmannstr. 152, 48159 Münster. Pie mums viesosies
jaunais mācītājs no Frankfurtes Rinalds Gulbis (skat. http://www.baznica.de/garidznieki/macitajs-rinalds-gulbis
Pie klavierēm būs Larisa Marcinkus.
Pēc dievkalpojuma būs iespēja pakavēties pie tases kafijas un līdzatnestiem našķiem.

Mīļi gaidīsim jūs visus!

Draudzes vārdā – 
Lilija