Mīļie draugi Minsterē un tās apkaimē!
Vai Lieldienas var svinēt Lielajā piektdienā?

Kāpēc gan ne?! Bez Lielās piektdienas taču nebūtu Augšāmcelšanās!
Tāpēc mums Minsterē būs Lieldienu dievkalpojums ar dievgaldu Lielajā piektdienā 2016. gada 25. martā plkst. 10:30 Svētā Jāņa kapelā, Bergstraße 38.

Kalpos prāvests Klāvs Bērziņš.

Visi mīļi gaidīti!