Sveicināti, tautieši Minsterē un tās apkārtnē!

Minsteres latviešu draudzes šīgada dievkalpojumu plānā radušās dažas izmaiņas. Mūsu nākamais dievkalpojums būs pēdējā svētdienā pirms vasaras brīvdienu sākuma Ziemeļreinas-Vestfāles skolās, proti: 3. jūlijā pulksten 10:30 LCM telpās (Salzmannstr. 152).

Maija beigās, pārstāvot mūsu draudzi, piedalījos Vācijas baznīcas apgabala konferencē, kurā īpaši svarīga tēma bija sieviešu kalpošana draudzē. Jūlija dievkalpojumā šo tēmu kopīgi aplūkosim tuvāk un paraudzīsimies, ko par to atrodam Bībelē.
Pie klavierēm mūs pavadīs Larisa.

Paralēli dievkalpojumam notiks svētdienskoliņa bērniem, kur īpašu lomu spēlēs mācību gada noslēgums.

Gaidīsim jūs visus kuplā skaitā un priecāsimies pēc dievkalpojuma pasēdēt kopā un parunāties pie kafijas un līdzatnestiem našķiem.

* * *

Pēc vasaras brīvdienām mums būs dievkalpojums svētdien, 4. septembrī pulksten 10:30 LCM telpās. Šo dievkalpojumu vadīs mācītājs Rinalds Gulbis no Frankfurtes. Viņš paredzējis atbraukt dienu iepriekš, lai apmeklētu Minsterē-Kinderhausā notiekošo gadatirdziņu Siechenkirmes” pie lepras muzeja, kur piedalīsies arī Minsteres latviešu lielie un mazie tautasdeju dejotāji. Sīkāku informāciju par šo sarīkojumu izsūtīšu vasaras beigās, bet jūs jau tagad lūdzu kalendārā atzīmēt šos divus datumus, kuros varēsiet tuvāk iepazīties ar jauno mācītāju Rinaldu.

Uz satikšanos!

Minsteres draudzes vārdā –
Lilija