Sirsnīgi aicinām visus – lielus un mazus – svētdien, 2. oktobrī, uz latviešu ev.-lut. draudzes Pļaujas svētku dievkalpojumu ar dievgaldu pulksten 10:30 LCM, Salzmannstr. 152, Minsterē. Kalpos prāvests Klāvs Bērziņš; pie klavierēm jaunā pianiste Ilona Popova.
Paralēli notiks bērnu svētdienskoliņa.Aicinām līdzi ņemt dabas veltes, ar kurām visi varēs rotāt altāri. Pēc dievkalpojuma pakavēsimies sarunās pie kafijas un līdzatnestiem našķiem. Būs iespēja aplūkot draudzes fotoalbūmu. Priecāsimies, ja kādam būtu bildītes vai stāsti, ar kuriem papildināt draudzes vēsturi.

Gaidīsim jūs visus kuplā skaitā!
Minsteres draudze