Mīļie draugi Minsterē un tās apkaimē!

Kad nu mūsu pusē bērniem vasaras brīvdienas beigušās, visus laipni aicinām uz nākamo dievkalpojumu Minsterē. Tas notiks 2015. gada 30. augustā plkst. 10:30 Latviešu centrā Minsterē, Salzmannstr. 152, 48159 Münster.

Sanāksim, klausīsimies, lūgsim un dziedāsim! 
Pie klavierēm būs Larisa Marcinkus.

Pēc dievkalpojuma būs iespēja visiem kopā pasēdēt pie kafijas un līdzatnestiem našķiem.

Mīļi gaidīsim jūs kuplā skaitā!

Sveicināti, tautieši Minsterē un tās apkārtnē!

Minsteres latviešu ev.- lut. draudzes Lielās piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu notiks 2015. gada 3. aprīlī plkst. 10:30 Svētā Jāņa kapelā, Bergstraße 38, kalpos prāvests Klāvs Bērziņš. 
Pie ērģelēm U. Bartelss.

Visi mīļi gaidīti!

Minsteres latviešu ev.- lut. draudzes dievkalpojums notiks svētdien 8. februārī plkst. 10:30 Latviešu Centrā Minsterē, Salzmannstr. 152, 48159 Münster.
Kalpos prāvests Klāvs Bērziņš.

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

Paralēli dievkalpojumam - bērniem svētdienskoliņas nodarbība.
Visi mīļi gaidīti!

Mīļie bērni, tiekamies šajā svētdienā , 9. novembrī plkst. 14:00 LCM!
Mācīsimies, rotaļāsimies un gatavosim priekšnesumu Ziemassvētkiem.
Nāciet, ļoti gaidīšu!
Dina