Mīļie kristīgie draugi Minsterē un apkārtnē,

Minsteres latviešu ev. - lut. draudzes Pļaujas svētku dievkalpojums notiks 2012. gada 30. septembrī, plkst. 10:30 LCM telpās, Salzmannstr. 152, kalpos prāvests Klāvs Bērziņš.

Paralēli dievkalpojumam notiks svētdienskola bērniem.
Pēc dievkalpojuma būs iespēja pakavēties pie tases kafijas, tāpēc laipni lūdzam ierasties kuplā skaitā un līdzi paņemt “groziņus”!

Draudzes valdes vārdā, 

Lilija Tenhāgena

Sirsnīgi aicinām visus uz dievkalpojumu Minsterē 3. jūnijā (2012), plkst. 10:00 Latviešu Centra Minsterē telpās! Paralēli dievkalpojumam notiks svētdienas skolas nodarbība bērniem - aizraujoša gan lielākiem, gan mazākiem bērniem - lasām, zīmējam, līmējam, domājam, priecājamies.

Lūdzam ņemt līdzi "groziņus", lai būtu cienasts pie kafijas.

Pēc dievkalpojuma plkst. 11:00 sākas kora mēģinājums, lai nākamgad piedalītos Dziesmu svētkos Rīgā. Vēl var pieteikties un dziedāt līdzi!

Šī gada 6. aprīlī, skaistā, saulainā dienā klusajā nedēļā – pārdomu nedēļā notika ilgi gaidītais Lielās Piektdienas dievkalpojums latviešiem Minsterē, Svētā Jāņa kapelā.

 

Ir patīkami izjust pavasara atnākšanu, priecāties par pirmajiem pūpoliņiem, krāsot olas un svinēt Lieldienas, bet svarīgi neaizmirst pašiem un arī mācīt bērniem, ka īstais Lieldienu saturs ir Jēzus Kristus uzvara pār nāvi, grēku piedošana, augšāmcelšanās, mūžīga dzīvošana.

 

Šis dievkalpojums bija īpašs, jo ar šo dienu darbību uzsāka jaunievēlētā Minsteres latviešu ev. lut. draudzes valde – Lilija Tenhāgena, Aija Ebdene, Dina Krastiņa un Boglárka Németh. Ilggadīgā draudzes priekšniece Mirdza Valtere, kura februārī sagaidīja savu 90. dzimšanas dienu, nu ir draudzes Goda priekšniece. Pateicoties jaunās valdes un prāvesta Klāva Bērziņa rosībai, darbību uzsāka bērnu svētdienas skoliņa. Pēc nelielas uzrunas dievkalpojuma sākumā un draudzes dziedājuma, saņēmuši prāvesta un draudzes svētību, bērni devās uz savu pirmo nodarbību.

 

Lieldienu stāstu bērniem stāstīja un vizuāli bagātīgi ilustrēja BoglárkaNémeth, bet Dina Krastiņa vadīja radošo darbnīciņu. Bija prieks redzēt, cik uzmanīgi visi 12 lielie un mazie bērniņi klausījās stāstā par Jēzus ciešanu laiku un Lieldienu notikumiem, cik aktīvi un ieinteresēti darbojās praktiskajās nodarbībās – zīmēja, līmēja, krāsoja. Cik pacilāti un lepni veidoja savu pirmo darbiņu mini-izstādīti! Tas mirdzums acīs, ar kādu gaidījām baznīcēnus uz mazo mielastiņu, nav aprakstāms. Ir jauki pēc dievkalpojuma pasēdēt un pakavēties pie tējas vai kafijas tases, līdzatnestiem cienastu groziņiem un parunāties ar prāvestu, ar citiem tautiešiem.

 

Laiks paskrēja nemanot, mēs noteikti vēl tiksimies un kopsim šo tradīciju! Ar katru dievkalpojumu mūsu pulks aug lielāks, šoreiz jau bijām tuvu 50 apmeklētājiem, tas priecē! Gaidīsim arī citus latviešu bērniņus un viņu vecākus, jo mums ir daudz labu un radošu ideju, kā palīdzēt iemīlēt Dievu, Bībeli, darīt labus darbus, ticēt Brīnumam un gudrai sirdij.

 

Nākamais dievkalpojums būs šī gada 3. jūnijā, bet vairāk info atradīsiet www.baznica.de lapā.

Uz tikšanos!

 

Dina Krastiņa