Mīļie draugi latvieši un
latviešu draugi Minsterē un tās apkārtnē!

Sirsnīgi aicinām visus uz dievkalpojumu Minsterē svētdien, 24. janvārī plkst. 10:30 Latviešu centrā Minsterē, Salzmannstr. 152, 48159 Münster. Pie mums viesosies
jaunais mācītājs no Frankfurtes Rinalds Gulbis (skat. http://www.baznica.de/garidznieki/macitajs-rinalds-gulbis
Pie klavierēm būs Larisa Marcinkus.
Pēc dievkalpojuma būs iespēja pakavēties pie tases kafijas un līdzatnestiem našķiem.

Mīļi gaidīsim jūs visus!

Draudzes vārdā – 
Lilija

Aicinām uz Ziemassvētku dievkalpojumu 2015. gada 24. decembrī plkst. 14:00 Sv. Jāņa kapelā, Bergstr. 38, 48143 Münster.
Dievkalpojumu vadīs diakone Laima Urdze.

Mīļie draugi – lieli un mazi!

Sirsnīgi aicinām visus uz Adventes iedziedāšanu 29. novembrī pulksten 16:00 Latviešu centrā Minterē.
Sanāksim kopā lieli un mazi un sveču gaismiņā dziedāsim Adventes un Ziemsvētku dziesmas.
Svētdienskoliņas bērni šajā dienā tiksies jau pulksten 14:30. Lūdzam katram bērnam paņemt līdzi baltu sveci rotāšanai.

Tātad – visus jūs mīļi gaidīsim uz kopīgu dziedāšanu un draudzīgu pasēdēšanu pie kafijas vai sulas un cepumiem!

Minsteres latviešu draudze

Mīļie draugi Minsterē un tās apkaimē!

Aicinām uz Pļaujas svētku dievkalpojumu ar dievgaldu 2015. gada 4. oktobrī
plkst. 10:30 Latviešu centrā Minsterē , Salzmannstr. 152 , 48159 Münster

Sanāksim, klausīsimies, pateiksimies, lūgsim un dziedāsim!
Kalpos prāv. Klāvs Bērziņš.

Dievkalpojumu sāksim visi kopā – lieli un mazi, pušķojot altāri ar augļiem, saknēm un dārzeņiem, ko nu katrs varam atnest. Pēc kopīgā sākuma bērniem būs svētdienskoliņas nodarbības.

Pēc dievkalpojuma būs iespēja visiem kopā pasēdēt pie kafijas un līdzatnestiem našķiem.
Mīļi gaidām jūs kuplā skaitā!

Draudzes valdes vārdā –
Lilija