Aktuālie nodarbību laiki 2014. gada 2. pusgadā:

augusts: 30.
septembris: 13., 20.
oktobris: 25.
novembris: 08., 22.
decembris: 6., 13. (Ziemassvētku eglīte, plkst. 15:00)

Nodarbības notiek Latviešu Centrā Minsterē, Salzmannstr. 152, 48159 Münster no plkst. 10:00 līdz plkst. 13:00.