5. septembris
19. septembris
26. septembris - Miķeļdienas svinēšana
17. oktobris
31. oktobris
14. novembris - Latvijas dzimšanas dienas svinības
28. novembris
12. decembris - Ziemassvētku svinēšana

Nodarbības sākas plkst. 10:00. Visi mīļi gaidīti!
Ja būs kādas izmaiņas, aktuālā informācija sekos.
Paldies LVA par atbalstu!