Februāris: 13., 27.

Marts: 5., 12.

Aprīlis: 9., 23.

Maijs: 14., 28.

Jūnijs: 18., 25.

Jūlijs: 2. (noslēgums)