11. janvāra rītā uz pirmo Minsteres latviešu bērnudārza un skoliņas nodarbību 2014. gadā sanāca 18 bērniņu. Bērni piedalījas valodas nodarbībā par tēmu "Ziema", ko bija sagatavojusi Valda Dundare un pēc tam visi kopā veidoja savu sniegavīru Santas Nilles-Čokas vadībā. Nobeigumā visi kopā iemācījāmies dziesmiņu un rotaļdeju "Vāverīte ezim teic". Un tavu brīnumu - vāverīte aiz loga laikam bija sadzirdējusi bērnu dziedājumu, un par prieku lieliem un maziem lēkāja no zara uz zara.

Nākamā tikšanās paredzēta 25. janvārī plkst. 10:00. Uz šo nodarbību lūdzam bērnus paņemt līdzi savu zobu birsti, jo Luīzes mamma Anete pastāstīs un parādīs, kā rūpēties par zobiņiem, lai tie būtu veseli. 

Inga Pētersone

Tiekamies sekojošās sestdienās, plkst. 10:00:

Janvāris: 11., 25.
Februāris: 8., 22.
Marts: 8., 22.
Aprīlis: 5., 12. 
Maijs: 3., 17., 31.
Jūnijs: 14., 28.
Jūlijs: 5.

2013. gada 14. decembris bija īpaša diena, jo Latviešu Centrā Minsterē notika Ziemassvētku svinības. Sarīkojums sākās plkst. 15.00. Bija sanākuši apmēram 100 cilvēki, visvairāk bija bērnu.

Pasākums tika atklāts ar tradicionālo eglītes svecīšu iedegšanu un iesākumā tika nodziedāta dziesma „Katru gad’ no jauna”. Sarīkojumu atklāja Valda Dundare ar dēliņu Pēteri. Ciemos bija ieradušās četras rūķu meitenes no Latvijas, Alūksnes, piedāvājot bērniem un pieaugušajiem ielūkoties un iejusties tajā, ko rūķi dara, Ziemassvētkus gaidot. Bērniem bija lieli prieki, jo viņi uzveduma laikā tika aktīvi iesaistīti spēlēs un rotaļās.

Lasīt tālāk: Ziemassvētku pasākums 2013 Latviešu Centrā Minsterē

Paldies visiem čaklajiem mazajiem un lielajiem, kuri šodien cītīgi gatavojās Mārtiņdienai. Īpaši liels paldies ceļo līdz mūsu mammai Santai, kura bija parūpējusies ne tikai par dienas aktivitātēm, bet gan arī ar saviem puišeļiem bija sagādājusi īstus gaiļu cepešus, ņammmm, ņammmm. Par visu pārējo nemaz nerunājot!!! Un kā jau tas pirms Mārtiņiem pieklājas, paspējām arī visas citas pielikt roku pie darba - beidzot redzam, kas atrodas aiz loga.

Un vēl - pēc pauzītes mazie atkal dancoja Ineses vadībā. Un nu ar lielu prieku jau gatavo Ziemassvētku vecītim pārsteigumu. Tā, ka šodien gatavojāmies ne tikai Mārtiņiem, bet arī jau Ziemassvētkiem:D

Tad nu uz tikšanos 23. novembrī!

Pateicoties Eiropas Latviešu apvienības (ELA) un Latviešu Valodas aģentūras (LVA) sadarbībai, LVA 2013. gada otrajā pusē piešķīrusi finansējumu vairākām diasporas skoliņām – tostarp arī Latviešu Centra Minsterē projektam “Minsteres latviešu bērnudārzs un skoliņa” (MLBS) tā turpmākās darbības un attīstības veicināšanai. MLBS priecājas par sniegto finansiālo atbalstu, jo tas ļāvis iegādāties nepieciešamos latviešu valodas mācību un latviešu kultūras veicināšanas nodarbību materiālus, segt nodarbību apdrošināsanas izmaksas, iegādāties projektoru, kā arī tādā veidā veicinot visu projekta realizēšanā iesaistīto - brīvprātīgo darbinieku un dalībnieku - motivāciju.
    Atgādinām, ka ELA uzvarēja Latviešu valodas aģentūras 2013. gada 18. janvārī izsludinātajā konkursā par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 938 „Latviešu valodas aģentūras nolikums” 4.4. punktā noteiktā uzdevuma – sniegt atbalstu latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā – deleģēšanu privātpersonai. 2013. gada 21. februārī LVA un ELA noslēdza līdzdarbības līgumu par latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvei un valodas saglabāšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu administrēšanu lielāko latviešu diasporas centru nedēļas nogales skolu atbalstam.

Lasīt tālāk: Atbalsts Minsteres latviešu bērnudārzam un skoliņai