Sestdien, 7. jūlijā Latviešu Centrā Minsterē tikās Minsteres latviešu skoliņas un bernudārza bērni, lai atzīmētu pēdējo nodarbību šajā mācību un dārziņa gadā. Tā kā liela daļa bērnu bija jau devušies vasaras izbraukumā uz Latviju vai citām skaistām zemēm, šoreiz dienas laikā kopā sanāca 14 bērnu.

Pēdējā šīs sezonas nodarbībā tika pārrunāta vasaras tēma. Par attiecīgo tēmu bērni mājās bija iemācījušies tautasdziesmas, un pie pirmās iespējas katrs steidzās skaitīt savu pantiņu.

Cīrulis dziedāja,

vasara nāca;

Cep, māmiņ, kukuli,

es iešu ganos! 

 

(latv.t.dz.)

Lielu pārsteigumu bērniem sagādāja deju skolotājas sarūpētie diplomi par izcilu un labu tautas deju mācīšanos un dejošanu 2011/ 12. gada sezonā.

 

Lielu paldies sakām nodarbību vadītājām Inesei El Tawil un Valdai Dundarei, kā arī visiem vecākiem un bērniem, kuri tik aktīvi piedalījušies gan klātienē, gan dārziņa un skoliņas saturiskajā izveidē!

 

Novēlam visiem bērniem un vecākiem saulainas vasaras brīvdienas!

Nākamā tikšanās reize paredzēta 25. augustā, plkst. 10:00 Latviešu Centrā Minsterē.

 

Inga Pētersone

Tiekamies sestdien, 7. jūlijā plkst. 10:00 Latviešu Centrā Minsterē uz pēdējo kopā sanākšanu pirms vasaras brīvlaika!

Šoreiz ņemam līdzi "groziņus" ar visādiem sāļiem, skābiem vai saldiem gardumiem, tā, lai varam kārtīgi atzīmēt pēdējo nodarbību. 

 

Arī šoreiz lūdzu padot man ziņu pēc iespējas ātrāk, kuri plāno ierasties!!!!! 

 

Mīļi sveicieni un līdz sestdienai,

Inga

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Saulainajā 28. aprīļa (2012) sestdienā Minsteres latviešu dārziņa un skoliņas bērni kuplā skaitā bija sanākuši uz pašu organizēto Jurģu tirdziņu. Tirgošanai bērni bija sarūpējuši daždažādus rokdarbus, vecās rotaļlietas, grāmatiņas un kopīgi ar vecākiem sacepuši kūciņas un vafeles. Vēlāk gan izrādījās, ka ne visiem viegli šķirties no saviem rokdarbiem vai vecajām rotaļlietām, un nācās piedzīvot arī pa asarai un pārdomu rievai. Taču beigu beigās visi mazie un lielie tirgotāji bija apmierināti par padarīto un iegūto. Īpašs pieprasījums izrādījās pēc Grētas un viņas māmiņas darinātajiem Niķu-Stiķu-savācējiem – maziem auduma zaķīšiem, kuri visi žigli vien atrada jaunus saimniekus.

Kā jau ierasts, nobeigumā arī šajā tikšanās reizē dziedājām un gājām kopīgās rotaļās.

21. janvāris

4., 18. februāris

3., 17., 31. marts

14., 28. aprīlis

12., 26. maijs

9., 23. jūnijs

7.jūlijs

vasaras brīvlaiks

Bērnudārzs

Latviešu bērnudārzs Minsterē tiek rīkots 2 reizes mēnesī jau kopš 2004. gada sākuma. Projekta „Latviešu bērnudārzs Minsterē” mērķis ir neaizmirst, apgūt un stiprināt latviešu valodu, latviskumu un iepazīt, dot tālāk senču tradīcijas. Šajā latviskajā vidē ienāk ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki, kuri daļai ir ne tikai latvieši. Šādā veidā tiek ienesta latviešu valoda un tradīcijas arī jauktajās ģimenēs, stiprinot latvisko arī no ārpuses un dodot bērniem, vecākiem drosmi nenoliegt un pilnveidot, attīstīt savu latviešu valodu, savu izcelsmi.

Tikšanās reizēs tiek apgūtas latviešu tautas dziesmas, spēles un rotaļas. Nākotnē plānojam uzsākt tautas deju apgūšanu. Tēmas tiek izvēlētas attiecīgi tuvākajiem notikumiem vai svētkiem gadā, kā, piemēram, kopīga pīrāgu cepšana pirms Ziemassvētkiem, Līgo dziesmu un rotaļu apgūšana pirms Jāņiem.                                         

Ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu interese par latviešu bērnudārzu aug, un mūsu kopā sanācēju pulks saniedzis teju 40 bērnu. 

Aicinām visus – lielus un mazus – pievienoties mūsu pulciņam!

Priecāsimies arī par jaunām idejām!

Laiks: plkst. 10:00 – 13:00

Termiņi 2011:

15., 29.janvāris

12., 26.februāris

12., 26.marts

09.,16.aprīlis

7.maijs

11., 25.jūnijs 

09., 23.jūlijs

vasaras brīvdienas

03., 17.septembris

1., 15., 29.oktobris

12., 26.novembris

3.decembris 

10.decembris

17.decembris – Ziemassvētku sarīkojums

ziemas brīvlaiks

Termiņi var mainīties dažādu iemeslu dēļ, tādēļ lūdzam visus pirms tam sazināties pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvanīt Ingai Pētersonei: 0251-2398658, 0173-7056170