5. septembris
19. septembris
26. septembris - Miķeļdienas svinēšana
17. oktobris
31. oktobris
14. novembris - Latvijas dzimšanas dienas svinības
28. novembris
12. decembris - Ziemassvētku svinēšana

Nodarbības sākas plkst. 10:00. Visi mīļi gaidīti!
Ja būs kādas izmaiņas, aktuālā informācija sekos.
Paldies LVA par atbalstu!

Sveiciens lieliem un mazajiem!
Sestdien, 22. augustā plkst. 10.00 uzsāksim jaunu mācību gadu.
Plkst.11.00 mums pievienojas skolotāja Larisa ar dziedāšanu.
Visi mīļi gaidīti!

Valda Dundare

Sestdien, 2015. gada 20. jūnijā plkst. 12:00 tiekamies pēdējā šī mācību gada nodarbībā. Ielīgosim Jāņus, dziedāsim, iesim rotaļās un baudīsim līdzi paņemto cienastu! Gaidīti visi - bērni un pieaugušie!

Nākamās tikšanās 2015. gada pirmajā pusgadā:

Februāris: 7., 14.
Marts: 7., 14., 28.
Aprīlis: 11., 25.
Maijs: 9. vai 10., 30. (!)
Jūnijs: 6., 20.

Izmaiņu gadījumā informācija tiks aktualizēta.