Paldies meža vīriņam Sakārnītim un visiem meža putniem un zvēriem par brīnumaino un vispozitīvāko emociju piepildīto pēcpusdienas pastaigu cauri mežam - ar dziesmām, rotaļām un mīklu minēšanu.
Lai biežāk bruvīgās balsis ieskanētos Minsterē!(Foto: Viktors Kangeris)