Ziema lēnām atvadās un pavasaris ar sparu piesakās. Latviešu Centra Minsterē zālāju vēl klāja iepriekšējā gada lapu kaudzes un puķu dobes stāvēja pelēkas un drūmas. Tā nu radās ideja atsvaidzināt talku, un Latviešu Centra Minsterē valdes locekle Valda Dundare laipnā veidā aicināja visus palīgus sestdienas pēcpusdienā vienoties kopīgā apkārtnes uzkopšanā. Tika veikti nepieciešamie priekšdarbi, sagādājot darba rīkus, un darbi varēja sākties. Uz pavasara talku 28. marta dienā bija ieradies paprāvs palīgu skaits un darbi sākās ar lielu dedzību. Ikviens talcinieks, speciāli neko nenorādot,  zināja, kas darāms. Tika grābtas lapas, vākti zari, izravētas dobes un iestādītas jaunas pavasara puķes. Jau pēc dažām stundām dobes, jaunu puķu klātas, bija guvušas spilgtumu, un arī zālāji un krūmi, atbrīvoti no lapām, likās jau zaļojam. Čaklie darbinieki, par spīti ne tik labvēlīgajiem laika apstākļiem, bija paveikuši milzu darbu, Latviešu Centra Minsterē videi gūstot jaunu, patīkamu iespaidu. Liels paldies visiem! 

Talka jau būtībā nav nekas pārsteidzošs, bet tomēr, redzot dalībnieku kuplo skaitu un čaklo pieejas veidu darbam, parāda interesi par Latviešu Centru Minsterē. Šī ēka ir kopējs nams, par kuru jārūpējas visiem. Tā ir nepieciešama visiem latviešiem un ir lepnums to parādīt sakoptu! 
Pēc kārtīgi padarīta darba, Latviešu Centrs Minsterē talciniekiem bija sagādājis uzkodas un dzērienus kopīgai pēcdarbu pasēdēšanai.
Vēlreiz paldies visiem darbiniekiem!