2015. gada 14. septembrī Nordvaldē (Nordwalde) "Faire Woche 2015" atklāšanas sarīkojumā dziedāja Minsteres ansamblis "Atbalss" un dejoja "Minsteres Dancītis".