Minsteres puses rokdarbniecēm rudens vakari nepaies garlaikojoties! Nupat kā aizvadīta gana ražena nedēļas nogale Minsterē, aužot tautiskās jostas un adot rakstainos cimdus.

Darbnīcas pirmajā dienā lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena sniedza bagātīgu ieskatu jostu tapšanas vēsturē un informēja par jostu daudzveidību, tūlīt sekojot aušanas meistareiBaibai Mincei, kurapacietīgi nodevās praktisko darbu tapšanā, izskaidrojot vissīkākās nianses, piepalīdzot arī meistarei Elīnai Teterei ar savu padomu. Nesagatavotus visus klātesošos gan pārsteidza sarežģītais un piņķerīgais, bet visnotaļ interesantais dzijas sagataves darbs aušanai. Trīs stundas veidoti raksti, meklētas krāsas, tīti diegi un nītis un visbeidzot tik ilgi gaidītais aušanas meistares Baibas Minces teikums: "Nu, redz, tagad Tu vari sākt aust!" Un vēl jo lielāks prieks, kad pēc daudzajiem diegu līkločiem jau atpazīstami katra paša veidotie raksti! Līdz pat plkst. 19:00 vakarā daža laba entuziaste turpināja veidot rakstu lokus.

Adu cimdus pirkstainiekus,
Kunga dēla gaidīdama;
Nevarēju sagaidīt,

Nu jāada kulainīši. (l.t.dz.)

Otrajā Latvju rakstu darbnīcas dienā, vispirms izzinot rakstaino cimdu raibo vēsturi ekspertes Lindas Rubenas klāstījumā, tika izzīmēti un adīti rakstainie cimdi adīšanas meistaresElīnas Teteres vadībā. Uzzināts ne vien, kas ir katra unikālais raksts, bet gan pielikta roka arī bārkšu tapšanā, izadītas pīnes un atklāti īkšķu adīšanas un rakstu izkārtojuma noslēpumi. Arī aušanas meistare Baiba Mince nepalika bez nodarbes. Ne viena vien iepriekšējās dienas audēja vēl turpināja iesākto jostu aušanu, vijot loku pēc loka un veidojot izvēlēto rakstu. Un gan jau arī Minsterē kāda būs atklājusi savu šī rudens nodarbi.

Noslēgumā Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāve Aiga Vasiļevska informēja par aktuālajām norisēm nākamo Dziesmu un deju svētku plānošanā, kā arī, kopīgo pārrunu ietvarā, tapušas jaunas idejas projektiem nākotnē.

Paldies Baibai Mincei, Elīnai Teterei (abas: Lietišķās mākslas studija Valmiera), Lindai Rubenai,Aigai Vasiļevskai (abas: Latvijas Nacionālais kultūras centrs) par bagātīgo informāciju un visiem, visiem radošajiem projekta dalībniekiem par aktīvo līdzdalību!

Projektu atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latviešu Centrs Minsterē
Projekta atbildīgais: Latvijā un ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu sadarbības biedrība

Foto: Latvju rakstu darbnīca Minsterē

Inga Pētersone
https://latvjurakstiminstere.wordpress.com/