10.novembra pēcpusdienā jeb Mārtiņdienā plkst. 16:30, kad pēc latviešu tradīcijām visiem rudens darbiem jābūt apdarītiem, Latviešu Centrā Minsterē notika tikšanās, kuras laikā Latvijas Universitātes Bibliotēkas direktores vietniece Mārīte Saviča un Latvijas Universitātes profesore Māra Grudule informēja par savu padarīto Latviešu Centra bibliotēkā.
Pateicoties Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja atbalstam Latvijas Universitātes Bibliotēka jūlija mēnesī uzsāka projektu „Minsteres Latviešu centra bibliotēkas krājuma speciālās kolekcijas - nozīmīgs kultūrvēstures izpētes avots". Projekta īstenošana Minsterē tika aizsākta 2. novembrī un tika pabeigta 14. novembrī. Darbs galvenokārt  balstījās uz krājumā esošo speciālo kolekciju izpēti.  Bibliotēka un Vācijas latviešu arhīvs ir Latviešu Kopības Vācijā īpašums, agrāk tā kalpoja par Minsteres latviešu ģimnāzijas skolas bibliotēku.
Sava darba rezultātā Mārīte Saviča un Māra Grudule nāca klajā ar  secinājumu, ka bibliotēkas krājumiem, vērtīgajām kolekcijām un arhīva materiāliem viennozīmīgi ir jāpaliek Minsterē, tādējādi dodot iespēju latviešu kopienai Vācijā šīs kultūrvēsturiskās bagātības iepazīt,  apzināties un nodot nākamajām paaudzēm. Pozitīvi tika novērtēta bibliotēkas infrastruktūra –  vieta, kā arī plaukti atzīti par piemērotiem bibliotēkas vajadzībām.
Pētījuma rezultātā, veiksmīgai bibliotēkas darbības atjaunošanai nepieciešams patstāvīgs, profesionāls darbinieks, kas sakārtotu bibliotēkas vidi un veicinātu bibliotēkas tālāku attīstību. Mārīte Saviča un Māra Grudule deva arī vairākus vērtīgus un praktiskus padomus bibliotēkas reorganizācijai. Klāt bija arī bibliotekāre no Anglijas Inese Auziņa Smith, kura teica, ka līdzīgā situācijā Anglijā viņa tikusi galā ar pāris profesionāliem bibliotekāriem dažu  nedēļu laikā,  parevidējot Anglijas latviešu krājumus – izmetot nevajadzīgo un sakārtojot nepieciešamo.

Prezentācijas nobeigumā Mārīte Saviča un Māra Grudule izteica savu atbalstu bibliotēkas darbības atjaunošanai. Profesore Māra Grudule interesanti norādīja, ka atradusi muzejos visai aizraujošas latviešu autoru sarakstes ar vācbaltu pētniekiem un tulkotājiem, kas nozīmē ka rokot dziļāk var uzdurties dažādām vērtīgām lietām sākot no gleznām un beidzot ar dažādām atziņām. Vēlā novembra pēcpusdienā izskanējušais novēlējums, bibliotēku atjaunot, izraisīja visos klātesošajos pozitīvas emocijas.
Latviešu Centra Minsterē praktikante,
Līga Beikmane