"Reiz sen senos laikos… Varbūt arī ne tik ļoti senos… Kad tieši - to neatklāsim, jo dāmām jau vecumu nejautā… Kādā skaistā dienā šeit Minsterē satikās enerģiskas, dzīvespriecīgas un radošas meitenes un domāja, cik forši tas būtu reizi pa reizei sanākt kopā un uzdejot… Domāts, darīts… Šajā dienā dzima Minsteres līnijdeju grupa "Balzams"…"


Skan liega mūzika un vakara vadītāja Ingūna Šķestere atklāj pasākumu.


Koncerta moto ir "Dzīvo dzīvi dejodams". Dejošana ir ne tikai "Balzama" meiteņu sirdslieta. Deja - tie ir lieliski draugi, un dzimšanas dienu svin kopā ar draugiem. 

Mūsu īpašie draugi bija līnijdeju grupa "Sunbeach & Asorti" no Saulkrastiem un Pabažiem.

Katrs nākošais priekšnesums draugu pulku palielināja. Ar izjustu un varenu skanējumu zāli pieskandināja mūsu centriņa koris "Atbalss".

Deja var būt ne tikai līnijdeja, bet arī tautas deja. Mūsu Latviešu Centrs Minsterē ir patiesi bagāts ar tautas deju kolektīviem.
Tātad mūsu draugi –
,,Dancītis,,

"Danči"

un "Miladeko"

Tā, miksējoties draugu priekšnesumiem, nepilnu divu stundu koncerts aizlidoja kā viens mirklis.
"Balzams" saka lielu paldies –
- LCM, par doto iespēju sanākt kopā un dejot,
- draugiem, par to, ka Jūs bijāt,
- Ingūnai,
- Laumai un Jānim,
- Normundam,
- Kristīnei,
- Gaidai
- protams, arī visiem skatītājiem!

Milzīgi lielu paldies gribam pateikt Saulkrastu novada domei, personīgi Grāvīša kungam, un Sējas novada domei par sniegto materiālo atbalstu līnijdeju grupai "Sunbeach & Asorti"!

Tas bija tik jauki ar Jums kopā būt!

Vakara noslēgumā bija balle kopā ar Helmutu Feldmani.

Grupas "Balzams" vadītāja Valda Dundare
2016. ada 19. marts