Šuvu vienu lina kreklu,
Šuvu visu vasariņu.
(l.t.dz.)

Minsterē linu kreklu šūdinātājiem visa vasara vēl priekšā, lai pabeigtu iesāktos darbus, taču pirmās iemaņas kreklu darināšanā nācās apgūt vien divu dienu laikā. Aijas Jansones un Lindas Rubenas vadībā dalībnieki izzināja etnogrāfiskā krekla uzbūvi un pacietīgi nodevās katras detaļas veidošanā, kas izrādījās smalks un laikietilpīgs darbs, tā radot arī dažam pārsteigumu – krekls taču izskatās tik vienkārši darināms!

Pirmajā semināra dienā klātesošajiem bija iespēja ieskatīties tautisko kreklu vēsturē – uzzināt par dažādajiem tautisko kreklu piegriezumu veidiem Latvijas teritorijā 19. gs., kā arī uzzināt pa kādam ne tik veiksmīgam pieņēmumam un atdarinājumam mūsdienās. Pārsteigumu radīja, cik dažādi var veidot kreklu plecu daļu un cik viens neliels uzpleča ķīlis spēj darīt kreklu ērtu nēsāšanai. Un tā pamazītēm “vienkāršais krekls” kļuva jau par kaut ko vairāk. Praktiskajā semināra daļā, meistaru gudro padomu pavadīti, dalībnieki izvēlējās krekla piegriezuma veidu un iespēja jau piegriezt savu kreklu, un veikt pirmos izšuvumus. Pirms krekla izdaiļošanas uz lina auduma gabaliņiem tika vilktas un darinātas vienkāršās, dubultās un līkloču caurās vīles, blīvais pinums, cilpu un mašīndūrieni.

Projekta noslēguma posmā, apsverot iepriekšējās dienas jautājumu klāstu un intereses, klātesošie apmeklētāji papildus tika iepazīstināti ar lekciju par tautastērpa vēsturi kopumā, īpaši norādot uz mūsu laikā pieļautajām aplamībām tautastērpa komplektēšanā un ieteikumiem, kā no tādām kļūmēm izvairīties nākotnē sava tautastērpa veidošanā. Un tad jau, pārrunājot un apspriežot jauniegūto informāciju, dalībnieki nodevās iesāktajiem darbiem. Kā ik reiz’, arī šoreiz pulksteņa rādītāji likās skrienam, taču visi esam apņēmības pilni iesāktos darbus pabeigt.

Foto: Arvis Logins

Priecājamies, ka aizvadīta tik emocionāli piepildīta nedēļas nogale ar interesantām sarunām, radošiem darbiem un jaunām idejām!

Paldies Aijai Jansonei un Lindai Rubenai, visiem dalībniekiem un projekta atbalstītājiem!

Projektu atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latviešu Centrs Minsterē, Latvijā un ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu sadarbības biedrība
https://tautasterps.wordpress.com/
Foto: Ieskats projekta norisē