Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienā arī LCM klāsim baltu galdautu!

Trešdien, 2016. g. 4. maijā no 18:00-20:00 Aicinām ikvienu Latvijai piederīgo visā plašajā pasaulē 4.maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā – kopā ar saviem tuvajiem svinēt Baltā galdauta svētkus. Baltā galdauta svētku ideja ir pavisam vienkārša: ģimene, draugi un kaimiņi no vienas mājas, vai vairākām blakus mājām sanāk kopā pie viena galda, ietur vieglu, kopīgi sarūpētu maltīti, kā arī izmanto iespēju pārrunāt ieceres sava pagalma, apkaimes, pilsētas, novada un valsts nākotnei. Dalīsimies atmiņās vai stāstos par Latviju- „toreiz 4.maijā bija…“ Baltā galdauta svētku sarīkošana neprasa ne lielus resursus, ne daudz darba, bet tie sagādā patīkamus mirkļus un atziņu, piemēram, cik lielu balto galdautu šādam gadījumam katrs atradis, cik daudz Latvijai raksturīgu priekšmetu katram ir mājās, un cik bieži mēs ikdienā aizdomājamies par to, ko mums nozīmē Latvija.

Gatavojamies nākamajam semināram un meistarklasēm, kas būs veltītas arheoloģiskajam tautastērpam. Lūdzam visus interesentus, kuri vēlas piedalīties praktiskajās nodarbēs, pieteikt savu dalību līdz 5. maijam - plānots sagādāt koka cela dēlīšus attiecīgā skaitā. Sīkāka informācija: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Šuvu vienu lina kreklu,
Šuvu visu vasariņu.
(l.t.dz.)

Minsterē linu kreklu šūdinātājiem visa vasara vēl priekšā, lai pabeigtu iesāktos darbus, taču pirmās iemaņas kreklu darināšanā nācās apgūt vien divu dienu laikā. Aijas Jansones un Lindas Rubenas vadībā dalībnieki izzināja etnogrāfiskā krekla uzbūvi un pacietīgi nodevās katras detaļas veidošanā, kas izrādījās smalks un laikietilpīgs darbs, tā radot arī dažam pārsteigumu – krekls taču izskatās tik vienkārši darināms!

Pirmajā semināra dienā klātesošajiem bija iespēja ieskatīties tautisko kreklu vēsturē – uzzināt par dažādajiem tautisko kreklu piegriezumu veidiem Latvijas teritorijā 19. gs., kā arī uzzināt pa kādam ne tik veiksmīgam pieņēmumam un atdarinājumam mūsdienās. Pārsteigumu radīja, cik dažādi var veidot kreklu plecu daļu un cik viens neliels uzpleča ķīlis spēj darīt kreklu ērtu nēsāšanai. Un tā pamazītēm “vienkāršais krekls” kļuva jau par kaut ko vairāk. Praktiskajā semināra daļā, meistaru gudro padomu pavadīti, dalībnieki izvēlējās krekla piegriezuma veidu un iespēja jau piegriezt savu kreklu, un veikt pirmos izšuvumus. Pirms krekla izdaiļošanas uz lina auduma gabaliņiem tika vilktas un darinātas vienkāršās, dubultās un līkloču caurās vīles, blīvais pinums, cilpu un mašīndūrieni.

Projekta noslēguma posmā, apsverot iepriekšējās dienas jautājumu klāstu un intereses, klātesošie apmeklētāji papildus tika iepazīstināti ar lekciju par tautastērpa vēsturi kopumā, īpaši norādot uz mūsu laikā pieļautajām aplamībām tautastērpa komplektēšanā un ieteikumiem, kā no tādām kļūmēm izvairīties nākotnē sava tautastērpa veidošanā. Un tad jau, pārrunājot un apspriežot jauniegūto informāciju, dalībnieki nodevās iesāktajiem darbiem. Kā ik reiz’, arī šoreiz pulksteņa rādītāji likās skrienam, taču visi esam apņēmības pilni iesāktos darbus pabeigt.

Foto: Arvis Logins

Priecājamies, ka aizvadīta tik emocionāli piepildīta nedēļas nogale ar interesantām sarunām, radošiem darbiem un jaunām idejām!

Paldies Aijai Jansonei un Lindai Rubenai, visiem dalībniekiem un projekta atbalstītājiem!

Projektu atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latviešu Centrs Minsterē, Latvijā un ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu sadarbības biedrība
https://tautasterps.wordpress.com/
Foto: Ieskats projekta norisē

Aicinām noskatīties Briseles latviešu teātra izrādi "Izskaties pazīstams" Latviešu Centrā Minsterē, 2016. gada 30. aprīlī plkst. 17:00.

Ieejas maksa: 7 € (LCM biedriem: 5 €)