Ļoti cienījamās Latviešu Centra Minsterē biedres!
Ļoti godājamie Latviešu Centra Minsterē biedri!

Saskaņā ar LCM 2015. gada 29. augusta valdes sēdes lēmumu, sasaucu LCM biedru pilnsapulci  Latviešu Centra Minsterē telpās sestdien, 2016. gada 30. janvārī, plkst. 11:00 ar sekojošu darba kārtību:

1)   Pilnsapulces atklāšana un darba kārtības pieņemšana
2)   Iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana, skat. pielikumu
3)   LCM priekšsēdes ziņojums
4)   LCM lietvedes ziņojums
5)   LCM kasiera ziņojums
6)   LCM valdes locekļu ziņojumi
7)   Revīzijas komisijas ziņojums
8)   Budžeta pieņemšana 2016. gadam
9)   Dažādi jautājumi - nākotnes projekti
Lūdzu biedres un biedrus ierasties kuplā skaitā!

Inese El Tawil
LCM priekšsēde

Kas ir Ziemassvētki un kādēļ tos svinam, par to būs laikam jau katrs kaut reizi aizdomājies. Šoreiz ieklausījāmies divu rūķu un Sarkangalvītes stāstījumā, pārdomās un sirsnīgajās Laura Valtera melodijās, kuri tālo ceļu bija mērojuši no Latvijas un pie mums Latviešu Centrā Minsterē viesojās 2015. gada 12. decembra pēcpusdienā. Un kamēr gudrais rūķis devās uz mežu pēc malkas, tikmēr arī Ziemassvētku vecītis paspēja paviesoties pie mums. Un domājiet, ka viņš ieradās viens pats? Protams, nē! Līdzi viņš bija atvizinājis ne tikai pārsteiguma tūtas, bet gan arī tik pat daudz mazu, sīku eglīšu - Latvijas eglīšu, lai aplaimotu ik vienu no teju 90 bērniem, kuri šajā pēcpusdienā bija sanākuši vienkopus Minsterē. 


Priekšnesumus bija sagatavojuši mazie Minsteres Dancīša dejotāji - meitenes deju "Sīkas, mazas meitenītes" un puiši deju "Seši mazi bundzinieki", kā arī mazie Minsteres latviešu bērnudārza un skoliņas dalībnieki ar dziesmiņām "Cepam piparkūkas" un "Kas ir Ziemassvētki?". Protams, kā ik gadu, arī šoreiz darbojās Ziemassvētku tirdziņš ar dažādiem kārumiem no Latvijas.
Īpaša vakara burvība bija sajūtama sarīkojuma noslēguma daļā, kurā Lauris Valters klātesošos apbūra ar savām un citu autoru radītajām mierpilnajām dziesmām. 
Foto: Viktors Kangeris, Sarīkojums fotogrāfijās

Pieteikšanās (līdz 4. februārim!) un sīkāka informācija: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14. novembris Latviešu Centrā Minsterē bija sestdienai neierasti rosīgs.

Rosība sākās jau pavisam agri no rīta, kad ieradās Vēstniecības un Pilsonības Imigrācijas departamenta nodaļas pārstāvji, Dace Pogenpola - Latvijas Republikas vēstniecības Vācijā, Berlīnē Konsulārās nodaļas vadītāja, Zane Zeimule - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve (no Latvijas) un Ričards Jākobsons no Ārlietu ministrijas, ar izbraukuma darba staciju, sniedzot tuvākā un tālākā apkārtnē dzīvojošajiem latviešiem iespēju pieteikties Latvijas pasu un ID karšu saņemšanai, nebraucot uz Berlīni vai Latviju. Šo iespēju izmantoja ap 50 cilvēku. Izbraukuma darba stacija šajā dienā strādāja no 8:30 līdz 20:00.

Šajā dienā Latviešu Centra Minsterē valdes loceklis Kārlis Krūmiņš rīkoja arī volejbola turnīru, uz kuru bija ieradušies tautieši pat no Dānijas. Puiši ne tikai sportoja, bet arī piedalījās svinīgajā Valsts svētku sarīkojumā un ballē.

Latviešu Centra Minsterē telpās svētku laikā no 14.11.2015. līdz 22.11.2015. ir apskatāma arī latviešu mākslinieces Madaras Auzenbahas izstāde "no mājām uz mājām? "

Ciemiņiem tika piedāvāta arī ekskursija pa rakstnieku piemiņas istabām Viktora Kangera vadībā.


Valsts svētku svinīgo sarīkojuma daļu vadīja Latviešu Centra Minsterē vice priekšsēde Ketija Tālberga. Man patika viņas teiktais, ka redzot un dzirdot, kas notiek mums apkārt, mēs katrs varam būt pateicīgs par savu zemi, kurā ne vienmēr piepildās visi sapņi, bet kurā mēs varam dzīvot un atgriezties bez bailēm!

Turpinot tradīciju, Valsts svētku svinīgā daļa Latviešu Centrā Minsterē iesākās ar svētbrīdi, kuru vadīja Lilija Tenhāgena. Arī Lilija Tenhāgena aicināja būt pateicīgiem Dievam par vismaz trim lietām. Par to, ka latviešu tauta ir spējusi cauri gadsimtiem izdzīvot, saglabāt latviešu valodu, un par to, ka mums ir sava valsts! Minot piemērus, ka pasaulē ir daudz lielākas tautas par latviešu, kurām nav savas valsts! Piemēram, kurdiem, katalāņiem, baskiem.


Svētku runu sacīja Dainis Īvāns. Dainis Īvāns ar savu Latvijas stāstu  uzrunāja un aizkustināja zālē sēdošos. Latvijas Valsts brīvība un latviskums nav pašsaprotamas lietas. Nepietiek tikai ar to, ka tās ir; lai tās būtu arī nākotnē, tās jāsargā, par tām ir jārūpējas katram no mums. Mums jāizdzen no sevis padomiskā domāšana, ka kāds cits mūsu vietā izdarīs, un jāsāk darīt pašiem! Atbildība par Latvijas brīvību, par latvietību un tās nākotni gulstas uz katra paša pleciem.

Protams, šādā pasākumā neizpalika arī Latvijas valsts himna Dievs, svētī Latviju, kuru Larisas Marcinkus vadībā dziedāja visi klātesošie kopā.


Sarīkojuma svinīgās daļas nobeigumā muzikālā apvienība Autobuss debesīs sniedza koncertu. Pēc koncerta visiem viesiem bija sarūpētas vakariņas, kafija un kāds našķis, pīrādziņi, dažādas kūkas. Darbojās arī krodziņš, kurā bija iespējams iegādāties Latvijas Balzamu, Bauskas alu un ķiploku grauzdiņus. Vakariņu laikā čaklie palīgi pārkārtoja zāli, jo turpinājumā sekoja balle kopā ar Autobuss Debesīs. Viesi dejoja un dziedāja līdzi, kā jau kārtīgā latviešu ballītē!

Uz Valsts svētku sarīkojumu Minsterē bija ieradušies teju 300 dalībnieku.

Paldies Sabiedrības integrācijas fondam par atbalstu! Paldies lieliskajiem mūziķiem! Paldies visiem, kuri piedalījās pasākuma organizēšanā!

Foto: Valsts svētki Minsterē 14.11.2015
(Viktors Kangeris)

Līga Bogdanova

Latviešu Centra Minsterē praktikante

 

 

10.novembra pēcpusdienā jeb Mārtiņdienā plkst. 16:30, kad pēc latviešu tradīcijām visiem rudens darbiem jābūt apdarītiem, Latviešu Centrā Minsterē notika tikšanās, kuras laikā Latvijas Universitātes Bibliotēkas direktores vietniece Mārīte Saviča un Latvijas Universitātes profesore Māra Grudule informēja par savu padarīto Latviešu Centra bibliotēkā.
Pateicoties Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja atbalstam Latvijas Universitātes Bibliotēka jūlija mēnesī uzsāka projektu „Minsteres Latviešu centra bibliotēkas krājuma speciālās kolekcijas - nozīmīgs kultūrvēstures izpētes avots". Projekta īstenošana Minsterē tika aizsākta 2. novembrī un tika pabeigta 14. novembrī. Darbs galvenokārt  balstījās uz krājumā esošo speciālo kolekciju izpēti.  Bibliotēka un Vācijas latviešu arhīvs ir Latviešu Kopības Vācijā īpašums, agrāk tā kalpoja par Minsteres latviešu ģimnāzijas skolas bibliotēku.
Sava darba rezultātā Mārīte Saviča un Māra Grudule nāca klajā ar  secinājumu, ka bibliotēkas krājumiem, vērtīgajām kolekcijām un arhīva materiāliem viennozīmīgi ir jāpaliek Minsterē, tādējādi dodot iespēju latviešu kopienai Vācijā šīs kultūrvēsturiskās bagātības iepazīt,  apzināties un nodot nākamajām paaudzēm. Pozitīvi tika novērtēta bibliotēkas infrastruktūra –  vieta, kā arī plaukti atzīti par piemērotiem bibliotēkas vajadzībām.
Pētījuma rezultātā, veiksmīgai bibliotēkas darbības atjaunošanai nepieciešams patstāvīgs, profesionāls darbinieks, kas sakārtotu bibliotēkas vidi un veicinātu bibliotēkas tālāku attīstību. Mārīte Saviča un Māra Grudule deva arī vairākus vērtīgus un praktiskus padomus bibliotēkas reorganizācijai. Klāt bija arī bibliotekāre no Anglijas Inese Auziņa Smith, kura teica, ka līdzīgā situācijā Anglijā viņa tikusi galā ar pāris profesionāliem bibliotekāriem dažu  nedēļu laikā,  parevidējot Anglijas latviešu krājumus – izmetot nevajadzīgo un sakārtojot nepieciešamo.

Prezentācijas nobeigumā Mārīte Saviča un Māra Grudule izteica savu atbalstu bibliotēkas darbības atjaunošanai. Profesore Māra Grudule interesanti norādīja, ka atradusi muzejos visai aizraujošas latviešu autoru sarakstes ar vācbaltu pētniekiem un tulkotājiem, kas nozīmē ka rokot dziļāk var uzdurties dažādām vērtīgām lietām sākot no gleznām un beidzot ar dažādām atziņām. Vēlā novembra pēcpusdienā izskanējušais novēlējums, bibliotēku atjaunot, izraisīja visos klātesošajos pozitīvas emocijas.
Latviešu Centra Minsterē praktikante,
Līga Beikmane