Sadziedāšanos pārceļam uz 2016. gada janvāri.
Sīkāka informācija sekos.....