Nākamais kora mēģinājums notiks 9. septembrī, plkst.10:00, Latviešu Centra Minsterē telpās.
Pirmais un otrais mēģinājums noritēja ļoti veiksmīgi! Varbūt kādam vēl rodas interese paplašināt mūsu loku - īpaši tenoriem? 

Uz mēģinājumu lūdzu sagatavot sekojošas dziesmas:
Upe un cilvēka dzīve - Jāzeps Vītols, Krišjānis Barons
Ziemeļblāzma - Jāzeps Vītols, Leons Paegle
Jāņuvakars - Emilis Melngailis, latviešu t. dz. vārdi
Līgo! - Latviešu t. dz. Ārija Sķepasta apdarē
Augu nakti - Valts Pūce, Aivars Neibarts
Līgo saule vakarā - Latviešu t. dz.Riharda Skultes apdarē
Jāņu dziesma - Artūrs Maskats, latviešu t. dz. vārdi

Kora mēģinājums notiks svētdien, 3. jūnijā (2012), plkst.11:00 Latviešu Centra Minsterē bērnudārza telpās.

Mēģinājuma norise sekojoša:
no 11:00 līdz 13:30
"Ar dziesmu dzīvībā", Pēteris Plakīdis, Jānis Peters
"Senatne", Emīls Dārziņš, Rainis
"Pūt, vējiņi", Latviešu t.dz.. Imanta Ramiņa apdarē 

Pusdienas

no 14:30 līdz 16:30
"Gaismeņa ausa", Latgaliešu t.dz. Ilonas Rupaines apdarē
"Kālabadi galdiņami", Latviešu t.dz. Jevgeņija Ustinskova apdarē
"Saule brida rudzu lauku", Latviešu t.dz. Bonas Rupaines apdarē 

Kafija

no 17:00 līdz 18:00
visas dziesmas

Svētdien, 22. aprīlī, notika pirmais dziesmu svētku kopkora mēģinājums Latviešu Centrā Minsterē, aulā. To vadīja Marks Opeskins, kas pirms daudz, daudz gadiem ir darījis ko līdzīgu. Tikai toreiz kori sauca "Dūdas" un tas uzstājās kā kamerkoris. Opeskins diriģēja arī PBLA Dziesmu dienās 1984 un 1987, kā arī Latvijas dziesmu svētkos. Opeskins ikdienā ir mācībspēks Frankfurtes konservatorijā un kora diriģēšanā absolūts profesionālis, bet ceļu uz Minsteri viņš tagad plāno mērot vairākkārt līdz 2013. gada vasarai. Jo ir vīzija, ka arī no Vācijas dziesmu svētkos piedalīsies koris! Un tie, kas bija sabraukuši, nevīlās, jo mēģināums bija ļoti labs!

Mēģinājums ilga arī visu svētdienu - no plkst. 10:00 līdz 16:00 ar mazu pārtraukumu pusdienām. Uz pirmo mēģinājumu bija sabraukuši vairāk nekā 25 cilvēki - dažs labs tepat no Minsteres apkārtnes, cits atkal no tālām vietām - Vircburgas, Bonnas, Dortmundas utt. Skanēja jau tīri dūšīgi, un patīkami bija izdziedāties latviešu mūziku no oficiālas dziesmu svēku grāmatiņas. Tika mēģināta gan klasika - "Tev mūžam dzīvot, Latvija" vai "Dziesmai šodien liela diena", gan arī jaunākas un mazāk pazīstamas dziesmas - "Daugavas krastā" vai "Neba maize pate nāca". 

Nākamais mēģinājums norunāts 3. jūnijā plkst. 11:00, atkal turpat Latviešu Centra Minsterē telpās, Salzmannstr. 152, 48159 Münster. Visi mīļi aicināti, koris skaitliski varētu mierīgi dubultoties vai pat trīškārtoties. Pieteikties var pie Marka Opeskina: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Kā jau vienmēr, vīriešu balsis ļoti priecātos par papildinājumu. Nākamie mēģināumi paredzēti 2012. gada 3. jūnijā, 9. septembrī un 28. oktobrī. Sekot var arī zem "Minsteres latviešu koris"(Facebook, Draugos) vai zem "Latvieši Vācijā" (Facebook). Nākamajā mēģinājumā plānots izdziedāt "Ar dziesmu dzīvībā", "Senatne", "Pūt, vējiņi" (Ramiņa!), "Gaismeņa ausa", "Kālabadi galdiņami" un "Saule brida rudzu lauku".

Zuze Krēsliņa-Sila

„2013.gada Latvijas Dziesmu Svētku kora programas sagatavošana notiks Minsterē, LCM telpās (pašreizejais plāns) Svētdien, 22.aprīlī sākot ar plkst. 10:00 Svētdien, 3.jūnījā sākot ar plkst. 10:00 Svētdien, 9. septembrī sākot ar plkst. 10:00 Svētdien, 28. oktobrī sākot ar plkst. 10:00 Koris ir pieteikts Latvijā, pie Dziesmu Svētku rīkotājiem zem vārda Minsteres Latviešu koris. Visi dziedātspējīgi un- gribīgi letiņi Vācījā UZ MINSTERI!