Dejos Miladeko un Minsteres Dancītis.
Uzstāšānās plānota apm. laika posmā no plkst. 14:30 - 15:00.

Programma: