Aktuālie nodarbību laiki 2014. gada 2. pusgadā:

augusts: 30.
septembris: 13., 20.
oktobris: 25.
novembris: 08., 22.
decembris: 6., 13. (Ziemassvētku eglīte, plkst. 15:00)

Nodarbības notiek Latviešu Centrā Minsterē, Salzmannstr. 152, 48159 Münster no plkst. 10:00 līdz plkst. 13:00.

 

Sestdien, 12. aprīlī bariņš bērnu bija sanākuši, lai kopīgi gatavotos Lieldienām - gājām rotaļās, krāsojām olas, spēlējām spēles, meklējām Lieldienu zaķi un ēdām meduskūku!Sestdien, 12.aprīlī plkst. 10:00 tiekamies uz dārziņa un skoliņas nodarbību.
Tēma: Lieldienas
Uzdevumi-
1) paņemt līdzi vismaz vienu nokrāsotu olu, lai varētu ripināt;
2) iemācīties vienu tautas dziesmu par Lieldienām;
3) paņemt šoreiz kaut ko garšīgu līdzi - groziņu.
Tātad ripināsim olas, arī krāsosim, iesim rotaļās. Varbūt mūs apciemos arī Lieldienu zaķis?