Paldies visiem čaklajiem mazajiem un lielajiem, kuri šodien cītīgi gatavojās Mārtiņdienai. Īpaši liels paldies ceļo līdz mūsu mammai Santai, kura bija parūpējusies ne tikai par dienas aktivitātēm, bet gan arī ar saviem puišeļiem bija sagādājusi īstus gaiļu cepešus, ņammmm, ņammmm. Par visu pārējo nemaz nerunājot!!! Un kā jau tas pirms Mārtiņiem pieklājas, paspējām arī visas citas pielikt roku pie darba - beidzot redzam, kas atrodas aiz loga.

Un vēl - pēc pauzītes mazie atkal dancoja Ineses vadībā. Un nu ar lielu prieku jau gatavo Ziemassvētku vecītim pārsteigumu. Tā, ka šodien gatavojāmies ne tikai Mārtiņiem, bet arī jau Ziemassvētkiem:D

Tad nu uz tikšanos 23. novembrī!

Pateicoties Eiropas Latviešu apvienības (ELA) un Latviešu Valodas aģentūras (LVA) sadarbībai, LVA 2013. gada otrajā pusē piešķīrusi finansējumu vairākām diasporas skoliņām – tostarp arī Latviešu Centra Minsterē projektam “Minsteres latviešu bērnudārzs un skoliņa” (MLBS) tā turpmākās darbības un attīstības veicināšanai. MLBS priecājas par sniegto finansiālo atbalstu, jo tas ļāvis iegādāties nepieciešamos latviešu valodas mācību un latviešu kultūras veicināšanas nodarbību materiālus, segt nodarbību apdrošināsanas izmaksas, iegādāties projektoru, kā arī tādā veidā veicinot visu projekta realizēšanā iesaistīto - brīvprātīgo darbinieku un dalībnieku - motivāciju.
    Atgādinām, ka ELA uzvarēja Latviešu valodas aģentūras 2013. gada 18. janvārī izsludinātajā konkursā par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 938 „Latviešu valodas aģentūras nolikums” 4.4. punktā noteiktā uzdevuma – sniegt atbalstu latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā – deleģēšanu privātpersonai. 2013. gada 21. februārī LVA un ELA noslēdza līdzdarbības līgumu par latviešu diasporai ārvalstīs latviešu valodas apguvei un valodas saglabāšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu administrēšanu lielāko latviešu diasporas centru nedēļas nogales skolu atbalstam.

Lasīt tālāk: Atbalsts Minsteres latviešu bērnudārzam un skoliņai

Nākamā tikšanās bērnudārzā notiks rudens brīvdienu nogalē sestdien, 2. novembrī plkst. 10:00. Bērnus lūdzam iepriekš pieteikt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.