Latviešu Centrs Minsterē

122873

Bibliotēka
30.11.-0001


   Latviešu bibliotēku veidošanās ārpus Latvijas apjomīgāk aizsākusies Otrā Pasaules kara periodā, kad no komunistiskā terora bēgošie latvieši devās trimdā.

Sākotnēji trimdas bibliotēku galvenās funkcijas:

-          - grāmatu pieejamība latviešu lasītājam;

-         - periodiskie izdevumi;

-         - daiļliteratūras izdevniecība;

-          -mācību materiālu izdevumi;

-          -vēstures un folkloras izdevumi.

  Latviešu Centra Minsterē esošā bibliotēka veidota Minsteres Latviešu gimnāzijas darbības pilnveidošanai.

   1947.gadā, dibinot latviešu ģimnāziju Detmoldā (vēlāk Augustdorfā) uzsākta trimdā izdoto grāmatu un periodikas apkopošana un krājuma izveide. 1957.gadā, ģimnāziju no Augustdorfas pārvieto uz Minsteri, kur tā iegūst Minsteres Latviešu ģimnāzijas  vārdu (MLĢ). Kopš 1986.gada MLĢ mājvietu rod Latviešu Centra Minsterē ēkā. Pateicoties Dr.Austras Rudzītes nesavtīgam darbam, vairāku gadu laikā krājums papildināts ne tikai ar mācību grāmatām, bet arī ar ārpus Latvijas izdotām grāmatām, periodiku, brošūrām, privātiem krājumiem (B.Jēgers, A.Stāks u.c.) u.tml. Zināms, ka bibliotēkas krājumā bijis vairāk kā 15 000 grāmatu.

   1998.gadā, pēc MLĢ slēgšanas, ar Latviešu Kopības Vācijā gādību daļa grāmatu nosūtītas Latvijas skolām, nodotas Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un LU Akadēmiskajai Misiņa bibliotēkai.

   Šobrīd, LCM sadarbībā ar Latviešu Kopību Vācijā, uzsākta bibliotēkas krājuma inventarizēšana, papildināšana un pārveide par publisko bibliotēku, nodrošinot bibliotēkas pieejamību gan latviešu diasporai, gan citiem interesentiem. Bibliotēkas krājuma papildināšana realizējas ar Latviešu Centra Minsterē finansiālu atbalstu, organizāciju un privātpersonu dāvinajumiem, līdzdarbību projektos.  

Bibliotēkā mājvietu radis :

-Minsteres grāmatmīļu klubiņš;

-Bērnu un jauniešu Pētnieku grupa;

-Bērnu, jauniešu un vecāku lasīšanas veicināšanas projekts.

 

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un Latviešu centra Minsterē bibliotēkas, arhīva, muzejistabu koordinatore Dina Krastiņa 2021.gada augustā, Latviešu centrā Minsterē
      Atpakaļ