Latviešu centrā Minsterē (LCM) atrodama viena no lielākajām latviešu trimdas bibliotēkām, kura radīta jau Minsteres Latviešu Ģimnazijas (MLĢ) laikā. Šobrīd bibliotēka un archīvs ir Latviešu kopības Vācijā (LKV) īpašums, kura krājumos atrodama trimdā izdotā latviešu literatūra, publicistika, oriģināli no trimdā izdotiem žurnāliem, fotogrāfijas, manuskripti, mikrofilmas, nošu krājumi un daudzas vērtīgas pagājušo laiku liecības. MLĢ darbības laikā iekārtotās Jāņa Jaunsudrabiņa, Zentas Mauriņas, Konstantīna Raudives, Pētera Ērmaņa, Kārļa Ieviņa piemiņas istabas ir unikāls vēstures materiāls mūsdienās.
Pateicoties veiksmīgai LCM un LKV sadarbībai, bibliotēka kļūst par lasītprieka un izglītotāja veicinātāju, redzesloka paplašinātāju, pilsoniskuma attīstītāju, latviešu kultūras mantojuma uzturētāju un saglabātāju Vācijā.

Informāciju sagatavoja D.Krastiņa