Latviešu Centrs Minsterē

Norādes par datu apstrādi

Informācija par datu aizsardzību saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) 13. un 14. pantu 

Cienījamie vietnes apmeklētāji!

Saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) un Federālo datu aizsardzības likumu (FDAL) mūsu pienākums ir jūs informēt par to, kādam nolūkam personas dati tiek ievākti un izmantoti mūsu vietnē. Šī informācija arī norāda, kādas jums ir tiesības attiecībā uz datu aizsardzību. Šis datu aizsardzības paziņojums attiecas uz mūsu vietni. Tā nav identiska informācijai, kura attiecas uz jūsu dalību biedrībā. Par to jūs tiksiet informēts atsevišķi, pievienojoties biedrībai.

Mums ir ļoti nozīmīga jūsu datu un privātuma aizsardzībai. Mums ir svarīgi spēt lietotājiem piedāvāt drošu vidi, tāpēc mēs vienmēr izturamies pret personas datiem ar vislielāko vērību. Mēs esam veikuši plašus tehniskus un operatīvus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus no nejaušas vai apzinātas manipulācijas, nozaudēšanas, iznīcināšanas vai nepiederošu personu piekļuves. Mūsu drošības procedūras tiek regulāri pārbaudītas un pielāgotas tehnoloģiju progresam. Šī lapa ir šifrēta ar SSL, un pārraides laikā jūsu dati tiek šifrēti. Neskatoties uz to, datu pārraidei internetā parasti var būt drošības nepilnības, tāpēc nevar garantēt absolūtu datu aizsardzību. Katra persona var brīvi pārsūtīt personas datus mums alternatīvos veidos, piemēram, pa tālruni vai pa pastu.1. Par apstrādi atbildīgās personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija 

Atbildīgais par datu apstrādi:

Latviešu Centrs Minsterē

pārstāv valde

Salzmannstr.152, 48159 Minstere

Tālrunis: +49 (0) 251 217017

E-pasts: info@lcm.lv, Interneta vietne: www.lcm.lv

 

2. Personas datu vākšana un glabāšana, kā arī to veids, mērķis un izmantošana

 

a) Saistībā ar vietnes www.lcm.lv izmantošanu tiek ievākti šādi dati:

(1) Apmeklējot vietni

Apmeklējot mūsu vietni www.lcm.lv jūsu ierīcē izmantotais pārlūks automātiski nosūta informāciju uz mūsu vietnes serveri. Šī informācija īslaicīgi tiek glabāta tā sauktajā žurnāla failā. Šī informācija tiek ierakstīta bez jūsu iejaukšanās un tiek glabāta, līdz tā tiek automātiski izdzēsta:

-       Pieprasītāja datora IP adrese,

-       Piekļuves datums un laiks,

-       Pieprasītā faila nosaukums un URL,

-       Vietne, no kuras tiek nodrošināta piekļuve (URL referer),

-       Izmantotā pārlūkprogramma un, ja piemērojams, datora operētājsistēma un piekļuves nodrošinātāja nosaukums.

Minētos datus mēs apstrādājam šādiem mērķiem:

-       Nodrošinot vienmērīgu savienojumu ar vietni,

-       Nodrošinot ērtu mūsu vietnes lietošanu,

-       Sistēmas drošības un stabilitātes novērtējums, kā arī

-       administratīviem mērķiem.

Datu apstrādes juridiskais pamats 6. panta 1. punkta 1. lpp. lit. f VDAR. Mūsu likumīgās intereses izriet no iepriekš uzskaitītajiem datu vākšanas mērķiem. Nekādā gadījumā mēs neizmantojam apkopotos datus, lai izdarītu secinājumus par jums personīgi.

Turklāt mēs izmantojam sīkfailus un analīzes pakalpojumus, kad apmeklējat mūsu vietni. Vairāk informācijas par šo uzzināsiet, lasot datu aizsardzības paziņojuma 4. un 5. punktu.

(2) Reģistrējoties mūsu ziņojumu lapā

Tiklīdz esiet devis savu piekrišanu saskaņā ar 6. panta 1. punkta 1. lpp. lit. VDAR, mēs izmantosim jūsu e-pasta adresi, lai regulāri nosūtītu jums ziņas. Lai saņemtu ziņas, pietiek norādīt jūsu e-pasta adresi.

Jebkurā laikā varat atteikties no ziņojuma lapas, piemēram, izmantojot saiti katra biļetena beigās. Varat arī jebkurā laikā nosūtīt anulēšanas pieprasījumu, rakstot uz info@lcm.lv.

(3) Sazinoties ar mums e-pastā

Sazinoties ar mums e-pastā, jūsu datus (e-pasta adresi, iespējams, vārdu un tālruņa numuru) saglabāsim, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem.

Mēs izdzēšam datus, kad tie vairs nav jāuzglabā, vai arī mēs ierobežojam šo datu apstrādi, ja ir likumā noteiktas datu glabāšanas prasības.

(b) Mēs arī vēlētos norādīt, ka Latviešu Centrs Minsterē apstrādā personas datus, kurus biedrība saņem no jums kā daļu par jūsu dalību (piemēram, izmantojot pieteikuma anketu). Turklāt biedrība apstrādā personas datus, kurus tā ir likumīgi saņēmusi (piemēram, lai dotu iespēju piedalīties pasākumos vai pamatojoties uz jūsu sniegto piekrišanu) - kamēr tas nepieciešams dalības mērķiem vai biedrības darbībai.

Šie dati tiek vākti šādiem mērķiem:

=         lai varētu identificēt jūs kā biedru;

=         lai varētu ar jums sazināties;

=         biedru administrēšanai un iemaksu reģistēšanai;

=         īstenot biedrības darbību;

=         pārvaldīt biedrības darbību interneta vietnēs un sociālajos tīklos.

Ir skaidri norādīts, ka attēli un video ieraksti, kas tika uzņemti vai ir pieejami biedrības darbības laikā, biedrība izmanto iepriekš minētajiem mērķiem un tiek publicēti internetā vai citos plašsaziņas līdzekļos.3. Datu nodošana trešajām personām

Biedrības ietvaros piekļuve jūsu datiem tiek nodrošināta tām struktūrvienībām, kurām tie nepieciešami, lai izpildītu likumā noteiktās un juridiskās biedrības prasības.

Jūsu personas dati netiek pārsūtīti trešajām personām mērķiem, kas nav uzskaitīti zemāk. Mēs nodosim jūsu personas datus trešajām personām tikai tad, ja:

-       esiet sniedzis savu piekrišanu saskaņā ar 6. panta 1. punkta 1. lpp. lit. VDAR,

-       nodošana saskaņā ar 6. panta 1. punkta 1. lpp. lit. f VDAR ir nepieciešams, lai apgalvotu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības, un nav pamata uzskatīt, ka jums ir sevišķi svarīgas likumīgas intereses neizpaust savus datus,

-       gadījumā, ja informācijas atklāšana saskaņā ar 6. panta 1. punkta 1. lpp. lit. c VDAR ir juridiska prasība, un

-       tas ir juridiski pieļaujams un saskaņā ar 6. panta 1. punkta 1. lpp. lit. b VDAR ir nepieciešams, lai apstrādātu līgumattiecības un sadarbību ar jums.

Personas datu pārsūtīšana tiek šifrēta, izmantojot internetu, izmantojot tā dēvēto SSL (Secure Sockets Layer) procesu. Tomēr personas datu sniegšana neatkarīgi no tā, vai tas tiek darīts personīgi, pa tālruni vai izmantojot internetu, vienmēr ir saistīts ar riskiem, un neviena tehnoloģiskā sistēma nav pilnībā pasargāta no manipulācijām vai sabotāžas. Mēs veicam saprātīgus piesardzības pasākumus, lai novērstu neatļautu piekļuvi personas datiem, kā arī šo datu neatļautu izmantošanu vai viltošanu un samazinātu atbilstošos riskus.4. Sīkdatnes

Mēs savā vietnē izmantojam sīkdatnes. Tie ir mazi faili, kurus pārlūks automātiski izveido un kuri tiek saglabāti jūsu ierīcē (klēpjdatorā, planšetdatorā, viedtālrunī utt.), kad apmeklējat mūsu vietni. Sīkdatnes nerada kaitējumu jūsu ierīcei un nesatur vīrusus, Trojas zirgu vai citu ļaunprātīgu programmatūru.

Sīkdatnē tiek glabāta informācija, kas rodas saistībā ar konkrēto izmantoto ierīci. Tomēr tas nenozīmē, ka mēs uzreiz zinām jūsu identitāti.

Sīkdatņu izmantošana kalpo, no vienas puses, lai mūsu piedāvājuma izmantošana būtu jums patīkamāka. Mēs izmantojam tā sauktos sesijas sīkfailus, lai atpazītu, ka jūs jau esat apmeklējis atsevišķas mūsu vietnes. Pēc iziešanas no mūsu vietnes, tie tiek automātiski izdzēsti.

Turklāt, lai veicinātu draudzīgu lietošanas politiku, mēs izmantojam arī pagaidu sīkfailus, kas tiek saglabāti jūsu ierīcē noteiktu laika periodu. Ja jūs atkārtoti apmeklējat mūsu vietni, lai izmantotu mūsu pakalpojumus, tiek automātiski atpazīts, ka jūs jau esat mūsu vietni apmeklējis un kādus ierakstus un iestatījumus esat veicis, lai jums nebūtu tie atkārtoti jāievada.

No otras puses, mēs izmantojam sīkfailus, lai izpētītu mūsu vietnes lietojumu statistiski un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti (skat. 5. punktu). Kad jūs atkārtoti apmeklējat mūsu vietni, šīs sīkdatnes ļauj mums automātiski atpazīt, ka jūs jau esat mūsu vietni apmeklējis. Šīs sīkdatnes pēc noteikta laika perioda tiek automātiski izdzēstas.

Sīkdatņu apstrādātie dati ir nepieciešami mērķiem, lai aizsargātu mūsu un trešo personu likumīgās intereses saskaņā ar 6. panta 1. punktu 1 lpp. lit. f VDAR.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkdatnes. Tomēr jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai datorā netiktu saglabāti sīkfaili vai vienmēr tiktu parādīts ziņojums, pirms tiek izveidots jauns sīkfails. Tomēr, ja jūs pilnībā deaktivizējat sīkfailus, iespējams, nevarēsiet izmantot visas mūsu vietnes funkcijas.5. Analīzes rīki

 

Turpmāk uzskaitītie un mūsu izmantotie izsekošanas pasākumi tiek veikti, pamatojas uz 6. panta 1. punkta 1. lpp. lit. f VDAR. Ar izmantotajiem izsekošanas pasākumiem mēs vēlamies nodrošināt atbilstošu dizainu un nepārtrauktu mūsu vietnes optimizāciju. No otras puses, mēs izmantojam izsekošanas pasākumus, lai izpētītu mūsu vietnes lietojumu statistiski un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. Šīs intereses ir jāuzskata par likumīgām iepriekšminētās regulas kontekstā.

Datu apstrādes mērķus un datu kategorijas var atrast attiecīgajos izsekošanas rīkos.

Atbilstoša dizaina un nepārtrauktas lapu uzlabošanas nolūkos mēs izmantojam Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojums no Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV; turpmāk “Google”). Šajā kontekstā tiek izveidoti pseidonimizēti lietošanas profili un izmantotas sīkdatnes (skat. 4). Sīkdatnes ģenerētā informācija par šīs vietnes izmantošanu, piemēram,

-       Pārlūkprogrammas tips / versija,

-       izmantotā operētājsistēma,

-       Referera URL (iepriekš apmeklētā lapa),

-       Resursdatora nosaukums (IP adrese),

-       Servera pieprasījuma laiks,

tiek pārsūtīti uz Google serveri ASV un tur saglabāti. Informācija tiek izmantota, lai novērtētu vietnes lietojamību, apkopotu datus par vietnes darbību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta lietošanu tirgus izpētes nolūkos un atbilstoša dizaina izstrādi. Šo informāciju var nodot arī trešajām personām, ja tas ir paredzēts likumā vai ja trešās personas apstrādā šos datus mūsu vārdā. Nekādā gadījumā jūsu IP adrese netiks apvienota ar citiem Google datiem. IP adreses tiek anonimizētas, lai jebkāda veida saistības nebūtu iespējamas (IP maskēšana).

Jūs varat novērst sīkfailu instalēšanu, iestatot attiecīgu pārlūka programmatūru; tomēr mēs norādām, ka šajā gadījumā ne visas šīs vietnes funkcijas varēsiet pilnībā izmantot.

Jūs varat arī novērst sīkdatnes ģenerēto datu vākšanu, kas saistīti ar jūsu vietnes izmantošanu (ieskaitot jūsu IP adresi), un šo datu apstrādi Google, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas papildinājumu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Kā alternatīvu pārlūkprogrammas papildinājumam, īpaši pārlūkprogrammām mobilajās ierīcēs, varat arī novērst Google Analytics datu vākšanu, noklikšķinot uz šo saiti. Tiks iestatīts atteikšanās sīkfails, kas neļauj turpmāk apkopot jūsu datus, kad apmeklējat šo vietni. Atteikšanās sīkfails ir derīgs tikai šajā pārlūkprogrammā un tikai mūsu vietnē, un tas tiek saglabāts jūsu ierīcē. Ja šajā pārlūkprogrammā izdzēsīsiet sīkfailus, jums vēlreiz būs jāiestata atteikšanās sīkfails.

Papildinformāciju par datu aizsardzību saistībā ar Google Analytics var atrast Google Analytics-Palīdzība (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).6. Sociālo mediju spraudņi

Pamatojoties uz 6. panta 1. punkta 1. lpp. lit. f VDAR, mūsu vietnē tiek izmantoti sociālie spraudņi no sociālā tīkla Facebook, lai padarītu mūsu biedrību labāk zināmu. Reklāmas mērķis tiek uzskatīts par likumīgām interesēm VDAR izpratnē. Atbildību par datu aizsardzībai atbilstošu darbību garantē attiecīgais pakalpojumu sniedzējs. Mēs integrējam šos spraudņus, izmantojot tā dēvēto divu klikšķu metodi, lai pēc iespējas labāk aizsargātu mūsu vietnes apmeklētājus.

Sociālo mediju spraudņi no Facebook tiek izmantoti mūsu vietnē, lai padarītu to lietošanu personiskāku. Šim nolūkam mēs izmantojam apzīmējumus "LIKE" vai "SHARE". Tas ir Facebook piedāvājums.

Kad jūs izsaucat mūsu vietnes lapu, kurā ir šāds spraudnis, jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar Facebook serveriem. Spraudņa saturs tiek tieši pārsūtīts no Facebook uz jūsu pārlūkprogrammu, kas to integrē vietnē.

Integrējot spraudņus, Facebook saņem informāciju, ka jūsu pārlūkprogramma ir piekļuvusi attiecīgajai mūsu vietnes lapai, pat ja jums nav Facebook konta vai pašlaik neesat pieteicies Facebook. Šī informācija (ieskaitot jūsu IP adresi) tiek tieši pārsūtīta no jūsu pārlūkprogrammas uz Facebook serveri ASV un tur saglabāta.

Ja esat pieteicies Facebook, tas var piesaistīt jūsu apmeklējumu mūsu vietnei tieši jūsu Facebook kontā. Ja jūs mijiedarbojaties ar spraudņiem, piemēram, nospiežat uz “LIKE” vai “SHARE”, atbilstošā informācija tiek pārsūtīta arī tieši uz Facebook serveri un tiek tajā saglabāta. Informācija tiek publicēta un parādīta jūsu draugiem Facebook.

Facebook var izmantot šo informāciju reklāmas, tirgus izpētes un Facebook lapu dizaina vajadzībām. Šim nolūkam Facebook izveido lietošanas, interešu un attiecību profilus, piemēram, lai novērtētu, kā jūs izmantojat mūsu vietni, ņemot vērā reklāmas, kuras jums tiek rādītas Facebook, kā arī lai informētu citus Facebook lietotājus par jūsu darbībām mūsu vietnē un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar Facebook izmantošanu.

Ja nevēlaties, lai Facebook nodod mūsu Facebook kontā savāktos datus, izmantojot mūsu vietni, jums jāizrakstās no Facebook, pirms apmeklējat mūsu vietni.

Datu vākšanas mērķis un apjoms, turpmākā datu apstrāde un izmantošana Facebook tīklā, kā arī jūsu tiesības un iestatīšanas iespējas privātuma aizsardzībai ir atrodami norādēs par datu aizsardzību(https://www.facebook.com/about/privacy/) Facebook.7. Google tīmekļa fonti

 

Vienotai fontu attēlošanai mūsu vietne izmanto tā dēvētos tīmekļa fontus, kurus nodrošina Google. Apmeklējot vietni, pārlūkprogramma ielādē nepieciešamos tīmekļa fontus jūsu pārlūkprogrammas kešatmiņā, lai pareizi parādītu tekstus un fontus. Šim nolūkam jūsu izmantotajai pārlūkprogrammai ir jāizveido savienojums ar Google Inc. ārējiem serveriem, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Tas ļauj Google uzzināt, ka mūsu vietnei ir piekļūts, izmantojot jūsu IP adresi. Google tīmekļa fonti tiek izmantoti, lai mūsu tiešsaistes piedāvājumi būtu vienoti un saistoši. Tas ir likumīgas intereses 6. panta1. punkta lit. f VDAR nozīmē.

Ja jūsu pārlūkprogramma neatbalsta tīmekļa fontus, dators izmantos standarta fontu.

Plašāku informāciju par Google tīmekļa fontiem skat.

https://developers.google.com/fonts/faq un Google datu aizsardzības paziņojumā: 

https://www.google.com/policies/privacy/

 

8. Google Maps

 

Šī vietne izmanto Google Maps, lai parādītu interaktīvas kartes un izveidotu maršruta norādes. Google Maps ir karšu pakalpojums no Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornijas 94043, ASV. Izmantojot Google Maps, informāciju par šīs vietnes lietošanu, ieskaitot jūsu IP adresi un (sākuma) adresi, kas ievadīta kā daļa no maršruta plānotāja funkcijas, var nosūtīt uzņēmumam Google ASV. Apmeklējot mūsu vietnes lapu, kurā ir Google Maps, jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar Google serveriem. Kartes saturs tiek nosūtīts tieši no Google uz jūsu pārlūkprogrammu, kas to integrē vietnē. Tāpēc mēs neietekmējam Google ievākto datu apjomu. Atbilstoši mūsu zināšanām tie ir šādi dati:

-       Attiecīgās tīmekļa vietnes apmeklējuma datums un laiks,

-       Piekļūtās vietnes interneta adrese vai URL,

-       IP adrese, (sākuma) adrese, kas ievadīta kā daļa no maršruta plānošanas.

Mums nav ietekmes uz turpmāku datu apstrādi un izmantošanu, ko veic Google, tāpēc mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par to.

Ja nevēlaties, lai Google apkopo, apstrādā vai izmanto jūsu personiskos datus, izmantojot mūsu vietni, pārlūkprogrammas iestatījumos varat deaktivizēt JavaScript. Tomēr šajā gadījumā jūs nevarat izmantot kartes displeju.

Datu vākšanas mērķis un apjoms, turpmāka datu apstrāde un izmantošana Google, kā arī jūsu tiesības un iestatīšanas iespējas privātuma aizsardzībai ir atrodami Google norādēs par datu aizsardzību (https://policies.google.com/privacy?hl=de).
Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat datu apstrādei, ko par jums savācis Google Maps maršruta plānotājs iepriekš aprakstītajā veidā un iepriekš norādītajam mērķim.

 

9. Uzglabāšanas ilgums un uzglabāšanas perioda noteikšanas kritēriji

Personas datu glabāšanas ilgums ir balstīts uz likumā noteiktajiem glabāšanas periodiem. Mēs apstrādājam un glabājam personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu glabāšanas mērķi, kā arī tik ilgi, cik to paredz Eiropas direktīvas un regulas vai cits likumdevējs.

Ja glabāšanas mērķis vairs nav piemērojams vai ja beidzas Eiropas direktīvās un regulās vai citā atbildīgā likumdevējā paredzētais glabāšanas laiks, personas dati tiks regulāri dzēsti saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem un bloķēti līdz dzēšanas brīdim.

 

10. Ieinteresēto personu tiesības

Katrai personai ir tiesības uz datu apstrādes informāciju, grozījumiem, dzēšanu un ierobežošanu. Šīs tiesības saskaņā ar VDAR 15. – 18. pantu pret biedrību var atsaukties uz adresi, kas norādīta iepriekš sadaļā “Atbildīgās personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija”. Jums ir tiesības:

-       pieprasīt informāciju par jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam saskaņā ar VDAR 15. pantu. Jūs varat iegūt informāciju par apstrādes mērķiem, personas datu kategoriju, saņēmēju kategorijām, kuriem jūsu dati ir vai tiks izpausti, plānoto glabāšanas periodu, datu labošanas tiesībām, datu dzēšanu, apstrādes vai iebildumu ierobežojumiem, pārsūdzības tiesībām, jūsu datu izcelsmi, ja mēs tos neesam apkopojuši, kā arī par automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu un, ja piemērojams, nozīmīgu informāciju par šī procesa detaļām;

-       saskaņā ar VDAR 16. pantu nekavējoties pieprasīt labot nepareizus vai nepilnīgus mūsu glabātos personas datus;

-       pieprasīt, lai tiktu dzēsti mūsu glabātie personas dati saskaņā ar VDAR 17. pantu, izņemot gadījumus, kad tie tiek apstrādāti, lai izmantotu vārda brīvības tiesības un informāciju juridisko pienākumu veikšanai, sabiedrības interešu apsvērumu dēļ vai juridisko tiesību prasīšanai, izmantošanai un aizstāvēšanai;

-       saskaņā ar VDAR 18. pantu pieprasīt ierobežojumu jūsu personas datu apstrādei, ja apstrīdat datu pareizību, apstrāde ir nelikumīga, bet jūs atsakāties tos dzēst un dati mums vairs nav vajadzīgi, bet jums tie ir nepieciešami juridisko tiesību prasīšanai, izmantošanai un aizstāvēšanai, vai arī esat iebildis pret datu apstrādi saskaņā ar VDAR 21. pantu;

-       saskaņā ar VDAR 20. pantu saņemt personas datus, kurus esat mums iesniedzis strukturētā, parastā un mašīnlasāmā formātā, vai pieprasīt to pārsūtīšanu citai atbildīgai personai;

-       saskaņā ar 7. panta 3. punkta VDAR jebkurā laikā atsauktu savu iepriekš doto piekrišanu. Tā rezultātā mums turpmāk nav atļauts turpināt datu apstrādi, pamatojoties uz šo piekrišanu

-       un iesniegt sūdzību izvēlētai uzraudzības iestādei saskaņā ar VDAR 77. pantu. Tas ietver arī par jums atbildīgo Datu aizsardzības uzraudzības iestādi, ar kuru var sazināties, izmantojot šo kontaktinformāciju:

Datu aizsardzības un informācijas brīvības valsts inspektors

Ziemeļreina-Vestfālene

Pasta adrese 20 04 44, 40102 Diseldorfa

Tālr.: 0211 / 38424-0, fakss: 0211 / 38424-10

E-pasts: poststelle@ldi.nrw.de 

 

 

 

11. Informācija par jūsu pārsūdzības tiesībām saskaņā ar VDAR 21. pantu

 

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret ar jums saistīto personas datu apstrādi, kas pamatojas uz 6. panta 1. punkta 1. lpp. lit. f VDAR (datu apstrāde, pamatojoties uz personas interesēm), iesniedzot iebildumus atbildīgajai personai (skatīt sadaļu "Atbildīgās personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija"). Ja iesniegsiet iebildumu, biedrība vairs neapstrādās jūsu personas datus, ja vien biedrība min neatraidāmus, aizsargājamus iemeslus, kas atsver jūsu intereses, tiesības un brīvību vai arī, ja apstrāde kalpo juridisko tiesību prasīšanai, izmantošanai un aizstāvēšanai.


12. Datu drošība

 

Kad apmeklējat mūsu vietni, mēs izmantojam SSL (Secure Socket Layer) metodi kopā ar visaugstāko šifrēšanas līmeni, kuru atbalsta jūsu pārlūkprogramma. Parasti tā ir 256 bitu šifrēšana. Ja jūsu pārlūkprogramma neatbalsta 256 bitu šifrēšanu, tā vietā mēs izmantojam 128 bitu v3 tehnoloģiju. Jūs varat noteikt, vai atsevišķa mūsu vietnes lapa tiek pārsūtīta šifrētā veidā ar slēgtās atslēgas vai bloķēšanas simbolu jūsu pārlūkprogrammas apakšējā statusa joslā.

Mēs izmantojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus no nejaušas vai tīšas manipulācijas, daļējas vai pilnīgas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai nepiederošu personu piekļuvi. Mūsu drošības pasākumi tiek nepārtraukti uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

 

13. Paziņojums par saitēm

 

Mūsu vietnē (www.lcm.lv) var būt saites uz citu pakalpojumu sniedzēju vietnēm. Izmantojot šīs saites, lietotājam ieteicams uzzināt informāciju par attiecīgās vietnes datu aizsardzību. Mēs neesam atbildīgi par citas vietnes saturu.


14. Dažādi

 

Mūsu drošības procedūras tiek regulāri pārbaudītas un pielāgotas tehnoloģiju progresam. Mums ir tiesības pielāgot šo datu izmantošanas paziņojumu, ievērojot visas juridiskās prasības.

Ja šī paziņojuma atsevišķie datu lietošanas noteikumi pilnībā vai daļēji zaudē savu spēku, tas neietekmē visu noteikumu spēkā esamību. Nederīga noteikuma vietā šajā gadījumā tiek piemērots nozarē ierastais piemērojamais noteikums un, ja nav pieļaujama noteikuma, kas ir ierasts nozarē, tad likumā paredzētais noteikums.

Šo dokumentu var izdrukāt vai saglabāt, izmantojot atbilstošās interneta pārlūka funkcijas.

Atjaunināts: 2020. gada martā