„Dudan“ koncerts izskanējis.

Nu jau par tradīciju kļuvis gada sākumā viesoties pie Deutsch-Lettischer Freundeskreis Borgholzhausenā. Kopā ar mūsu diriğentu Ēriku Kravali izpildījām Valda Zilvera mūziku no teātra izrādēm. Gan mums, gan skatītājiem par prieku pie klavierēm bija pats komponists.
Koncertuzvedumu ar komponista piedalīšanos visiem būs iespēja baudīt 2. maijā Latviešu centrā Minsterē.

Elīna Krauze

Foto: Dairis Jukons

Vēsturisks brīdis – Vācijas latviešu kopiena vienojas par jaunu sadarbības formu

Pirmā Vācijas latviešu foruma domātava – šāds vēl nebijis sarīkojums 1. februārī notika Latviešu Centrā Minsterē. Nepieciešamību satikties Vācijas latviešu kopienām rosināja vajadzība kopīgi lemt par sadarbības formu nākotnē.  Latviešu biedrības Hamburgā pārstāve Zane Valtere šo uzskata par vēsturisku mirkli: “Gandrīz 20 dalībnieku no Vācijas ziemeļiem, vidienes un dienvidiem piedalījās pirmajā Vācijas latviešu foruma domātavā,…