Latviešu biedrība Hamburgā

Latviešu biedrība Hamburgā (LBH) ir dibināta 1951. gadā kā neatkarīga, vietēja rakstura latviešu organizācija. Tā sevi izprot kā vienu no daudzajām latviešu biedrībām, kas darbojas gan Latvijā, gan ārzemēs.

  • LBH regulāri piedalās Latvijas popularizēšanas pasākumos. Tā, piemēram, biedrības valdes locekļi ir snieguši referātus politiski ieinteresētai un ietekmīgai vācu publikai par Latviju un Latvijas vēsturi, par Hanzas kopienu, par politisko vēsturi un tūrismu. Biedrības valde sniedz izziņas ar Latviju saistītos jautājumos.
  • Latviešu pulcināšana allaž ir bijusi viena no LBH galvenajām darbības izpausmēm. LBH rada iespējas latviešiem savstarpēji tikties, sarunāties savā valodā un atzīmēt svarīgākos svētkus, piemēram, Jāņus un 18.novembri. Dzīvojot starp vāciešiem tālu no dzimtenes, latviešiem kā skaitliski mazas tautas piederīgajiem jo sevišķi ir nepieciešama spēcīga identitātes un kopības apziņa. Pozitīvs patriotisms stiprina mūs citu Eiropas tautu vidū. Pašiem cienot savu izcelsmi un tautu, mūs cienīs un pieņems arī citas tautas.

Saite: www.hamburga-lv.de

Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze Hamburgā

Hamburgas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze izveidojās pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados, vienojot kara bēgļu nometnēs, kas bija izveidotas pilsētā, dzīvojošos tautiešus. Draudze pieder pie Latviešu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Vācijā, kas savukārt ietilpst Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) saimē, ko vada archibīskape Lauma Zušēvica. Pēdējos gados draudzei pievienojušies arī nesen Vācijā ieceļojušie latvieši.

Draudzes dievkalpojumi notiek katra mēneša otrajā svētdienā plkst. 14:00 Sv.Pētera baznīcā, Bei der Petrikirche 2, 20095 Hamburg.

Ja vēlaties iegūt informāciju par iespēju pievienoties draudzei, par bērnu kristībām, iesvētībām, laulībām, saņemt garīgu palīdzību grūtā brīdī, rakstiet vai zvaniet draudzes mācītājam Tālim Rēdmanim: redmanis-t@t-online.de ; tālruņu nr. +49 (030) 26398545, +49 (0) 15128318387. Plašāku informāciju atradīsiet Latviešu evaņģeliski luteriskās Baznīcas Vācijā mājas lapā www.baznica.de

Informācija un kontakti arī Draugiem.lv http://www.draugiem.lv/hamburga/