Christmas singing

Adventes iedziedāšana

Sestdien, 2. decembrī, pulksten 16:00

Latviešu centrā Minterē
Sanāksim kopā lieli un mazi un sveču gaismiņā dziedāsim Adventes un Ziemsvētku dziesmas.
Visus jūs mīļi gaidīsim uz kopīgu dziedāšanu
un draudzīgu pasēdēšanu pie kafijas vai sulas un cepumiem!

Minsteres latviešu draudze