2020. gada 4. maijs

Gan attālināti, bet jo sirsnīgāk sveicam jūs Latvijas neatkarības atjaunošanas 30.gadadienā un ļoti ceram, ka jau drīz Latviešu Centra Minsterē telpas pieskandinās dziesmas un dejas, čalos radoši ļaudis un dzirkstīs prieks! Ilgojamies pēc jums, dārgie pulciņi un apmeklētāji!