Frankfurtes Latviešu biedrība

Frankfurtes Latviešu biedrība ir dibināta 2015. g. 4. decembrī ar mērķi apvienot visus Frankfurtē un tās apkaimē dzīvojošos, strādājošos un studējošos latviešus un viņu ģimenes un stiprināt latvisko saikni viņu vidū.

Galvenie darbības virzieni:

  • latviešu kultūras apguve, uzturēšana un popularizēšana Frankfurtē
  • kopīgu svētku svinēšana
  • Frankfurtes latviešiem aktuālas informācijas apkopošana un izplatīšana

Informāciju par visām aktivitātēm ap mūsu biedrību var uzzināt:

Saite: www.frankfurteslatviesi.lv

Facebook: www.facebook.com/frankfurteslatviesi

E-pasts: frankfurteslatviesi@gmail.com

 

Ikmēneša tikšanās jeb

Kopš 2016. gada sākuma satiekamies, papļāpājam un iedzeram kādu latviešu aliņu katra mēneša pirmajā ceturtdienā plkst. 19:00 bistro “Baltique” (Heiligkreuzgasse 31, 60313).

 

Frankfurtes latviešu klubiņš

Aizsākot jaunu tradīciju, reizi divos mēnešos aicinām visus Frankfurtē un tās apkaimē dzīvojošos latviešus uz latviešu klubiņa vakaru. Klubiņa ideja – sniegt iespēju tuvāk vienam otru iepazīt, komunicēt neformālā gaisotnē ar kopīgu latviešu filmu skatīšanos, sadziedāšanos, meistarošanu, latviešu žurnālu un grāmatu apmaiņu un citām tematiskām nodarbēm kā lieliem, tā maziem.

Informācija par datumiem, vietu un plānotajām aktivitātēm mājas lapā www.frankfurteslatviesi.lv

 

Frankfurtes latviešu bērnu skoliņa „ZĪĻUKS“

Nodarbības noteik svētdienās, divas reizes mēnesī, no plkst. 11:00-14:00.

Mācības notiek paralēli trīs grupās: mazo (2-5 gadi), vidējo (5-7 gadi) un lielo bērnu grupa (7-16 gadi).

Nodarbības notiek biedrības “Alle miteinander e.V.” telpās Sontraer Straße 27 (Industriegebiet Fechenheim), 60386 Frankfurt

Skoliņas vadītāja: Gita Kavertide

Informācija par skoliņu: skolina.ziluks@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013428009234

 

Frankfurtes latviešu sieviešu koris „SILAVA“

Kora diriģents Marks Opeskins kori dibinājis 2014. gadā ar mērķi ne tikai saglabāt saites ar latviešu kultūru, bet arī popularizēt latviešu kora mūziku Vācijas vidē.

Mēģinājumi notiek reizi mēnesī, svētdienās, no plkst. 11:00-16:00 Bischofsheimer Weg 33, 63075 Offenbach.

Ja kāda sajutusi sevī vēlmi dziedāt un pievienoties korim, lūgums vērsties pie kora koordinatores Laimas Spanheimeres (laima_spanheimere@yahoo.de)

 

Tautas deju kopa „DIMDARI“

Kopš 2015. gada arī Frankfurtē darbojas deju kopa un satiekas mēģinājumos divas reizes mēnesī. Mēģinājumi notiek no plkst. 15:00-19:00 Bischofsheimer Weg 33, 63075 Offenbach.

Deju kopu vada arī Štutgartes deju kopas “Trejdeksnītis” vadītāja Laura Putāne.

Koordinatore: Ilze Timbare (timbari@gmail.com)