Minhenes latviešu kultūras biedrība „Namejs“

Minhenes latviešu kultūras biedrība „Namejs“ turpina pirms 18 gadiem iesākto jauniešu iniciatīvas „Minhenes letiņi“ darbu. Mēs esam laikam līdzi ejoši, atvērti pasaulei, nezaudējot latviskās saknes. Ir izveidojušās savas tradīcijas un regulāri pasākumi, kā piemēram, ikgadējais rotaļu un sadziedāšanās vakars „Jampadracis“, ikmēnēša tikšanās „Letiņu Stammtisch“, bērnu skoliņa  „Saulēni“ un „Rokdarbnieku Stammtisch“. Pašreiz top koris. Jāņus svinam kopā akmeņainajā Izāras upes krastmalā, kas atgādina Gaujmalu. Mūsu uzdevumi ir kopt latviešu tradīcijas, veicināt satuvināšanos ar dažādajām tautiešu diasporas paaudzēm, rosināt diskusiju par mūsu identitāti mūsdienās un atbalstīt veiksmīgu integrāciju. Svarīga ir arī eiropeisko pamatvērtību kultivēšana – savstarpēja humāna tolerance neatkarīgi no nacionalitātes, reliģijas, seksuālās orientācijas vai ādas krāsas. Mūsu plašākie mērķi ir veicināt sadarbību ar citām latviešu biedrībām, piedalīties Minhenes kultūras dzīvē un pozitīvi reprezentēt Latviju.

Laila Dambekalna, biedrības prezidente, Letiņu Stammtisch Minhenē dibinātāja namejs.muenchen@gmail.com

Biedrības Facebook lapa https://www.facebook.com/namejsmuenchen/

 

Letiņu Minhenē

Letiņu Stammtisch kopš 2004. gada, katra mēneša 1. sestdienā, plkst. 19.00 sanāk kopā “EineWeltHaus” krodziņā, Schwanthalerstr. 80 (U4/U5 Theresienwiese) Šeit ir iespēja vienkārši papļāpāt dzimtajā mēlē, dibināt jaunus kontaktus un arī uzdancot. EineWeltHaus tiekas cilvēki no visas pasaules, kā jau nosaukums to vēsta. Letiņi šeit nav ekzoti. Taču omulīgais iekārtojums ar lieliem koka galdiem atgādina latvisku krodziņu. Atsaucīgā krodziniece ļauj likt savu mūziku. Ap plkst. 22.00  neviens vairs nesēž rāmi. Gan latvieši, gan vācieši vai poļi, vai afrikāņi vienojas dejās pie Prāta Vētras „Lidmašīnām“.

 

Noderīgi kontakti:

Latviešu kultūras biedrība Minhenē „Namejs“ e.V. www.namejs.de

Andra Mežmača, Latviešu valodas radošās darbnīcas bērniem „JUMIS“ nodarbību vadītāja andamezmaca@gmail.com

Bērnu skoliņas „Saulēni“ vadītāja Maija Lange maijalange@gmx.de

Minhenes jauktais koris „Laima“ Zinta Cepurnieka vadībā https://www.facebook.com/Minhenes-jauktais-koris-Laima-219922521764814/?fref=ts

Facebook grupa Latvieši Minhenē https://www.facebook.com/groups/922648901095772/?fref=ts

Minehes letiņu draugu grupa: https://www.draugiem.lv/group/16006438/minhenes-letinji/