Latviešu tautas deju kopa Trejdeksnītis

Kopš 2012.gada janvāra Štutgartē darbojas latviešu tautas deju kopa Trejdeksnītis, kas katru trešdienu uz mēģinājumiem pulcē aptuveni 20 dejotājus. Mūsu vidū ir gan pieredzējuši Latvijas deju kolektīvu dejotāji, gan tādi, kuriem deju solis jāapgūst no pašiem pamatiem. Bet neatkarīgi no vecuma vai dejotāju pieredzes līmeņa mūs visus vieno dejotprieks, vēlme saglabāt latviskās tradīcijas un nepazaudēt saikni ar dzimteni.

2013.gadā Trejdeksnītis piedalījās arī Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.

Kontaktpersona: Laura, tel. +49 1577 9577 870, e-pasts laura_laura_putane@inbox.lv

Saite: http://www.trejdeksnitis.de