Chairwoman: Madara Rācenāja

Deputy Chairwoman: Ingūna Šķestere 

Cashier: Kristīne Gerharde

Clerk, Cultural Administration: Lauma Leišovnika

Clerk, Technical Director: Krišjānis Rācenājs 

MEMBERS OF THE BOARD

Valda Dundare

Kārlis Krūmiņš

Voldemārs Valdmanis

Jānis Leišovniks

Audit commission:

Dina Krastiņa,

Zuze Krēsliņš-Sils,

Tobias Möller.