Chairwoman: Madara Rācenāja

Deputy Chairwoman: Ingūna Šķestere 

Cashier: Voldemārs Valdmanis

Clerk, Cultural Administration: Lauma Leišovnika

Clerk, Technical Director: Krišjānis Rācenājs 

 

MEMBERS OF THE BOARD

 

 

  Valda Dundare

 

  Kārlis Krūmiņš

 

Audit commission: Dina Krastiņa, Zuze Krēsliņš Sils, Tobias Möller.