Latviešu biedrība Hamburgā

Latviešu biedrība Hamburgā (LBH) jeb Lettischer Verein in Hamburg e.V. ir dibināta 1951.gadā un ir viena no senākajām latviešu biedrībām Eiropā. Vienmēr, ejot līdzi laikam, biedrība saglabājusi savu nozīmību cauri gadu desmitiem. Tā vieno latviešus Hamburgā – otrā lielākajā Vācijas pilsētā un Ziemeļvācijas nozīmīgākajā latviešu diasporas centrā. Sadarbojoties ar vietējām organizācijām un pārstāvjiem no Latvijas, LBH kopj pozitīvu Latvijas valsts tēlu Rietumeiropā. Tā iepazīstina citu tautību pārstāvjus ar latviešu kultūru, tādejādi veicinot dažādu kultūru savstarpējo izpratni.
LBH veido Hamburgu par vietu, kur latviešu kultūra, latviska izglītība, latviešu deja un dziesma, Latvijas gars un nākotnes spēks tiek mācīts, mīlēts, uzturēts un tālāk nodots ar pašu Hamburgas latviešu dzirksti un degsmi.
Informāciju par visām aktivitātēm par un ap mūsu biedrību var uzzināt šeit:

Mājas lapā: www.latviesihamburga.de

Facebook: https://www.facebook.com/latviesihamburga/
E-pasts: info@latviesihamburga.de

Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze Hamburgā

Hamburgas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze izveidojās pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados, vienojot kara bēgļu nometnēs, kas bija izveidotas pilsētā, dzīvojošos tautiešus. Draudze pieder pie Latviešu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Vācijā, kas savukārt ietilpst Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) saimē, ko vada archibīskape Lauma Zušēvica. Pēdējos gados draudzei pievienojušies arī nesen Vācijā ieceļojušie latvieši.

Draudzes dievkalpojumi notiek katra mēneša otrajā svētdienā plkst. 14:00 Sv.Pētera baznīcā, Bei der Petrikirche 2, 20095 Hamburg.

Ja vēlaties iegūt informāciju par iespēju pievienoties draudzei, par bērnu kristībām, iesvētībām, laulībām, saņemt garīgu palīdzību grūtā brīdī, rakstiet vai zvaniet draudzes mācītājam Tālim Rēdmanim: redmanis-t@t-online.de ; tālruņu nr. +49 (030) 26398545, +49 (0) 15128318387. Plašāku informāciju atradīsiet Latviešu evaņģeliski luteriskās Baznīcas Vācijā mājas lapā www.baznica.de

Informācija un kontakti arī Draugiem.lv http://www.draugiem.lv/hamburga/