Latviešu Centrs Minsterē

   
125322

Darba vakance Latviešu Centrā Minsterē
28.06.2022


 

„Latviešu Centrs Minsterē“ ir bezpeļņas organizācija Vācijā dzīvojošajiem latviešiem. Organizācijai piederbijusī Minsteres latviešu ģimnāzijas ēka (ap 3600 kv.m., celta 1986. gadā).

 

„Latviešu Centrs Minsterē“ uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā) aicina darbā

administratīvi tehnisko pārvaldnieku

Darba vieta: Salzmannstraße 152, 48159 Münster

 

Darba pienākumi un ar ēkas uzturēšanu saistītie uzdevumi ietver:

• Ēku, ierīču, mašīnu un citu objektu profilaktiskās apkopes, remonta un apkopes veikšana,  uzraudzība un kontrole

• Pastāvīga ēkas un tehnisko procesu uzlabošana

• Ēkas un teritorijas uzturēšana (t.sk. teritorijas uzkopšana)

• Vispārējo remontdarbu veikšana ēkā un objektā

• Piesaistīto amatnieku un uzņēmēju instruktāža un uzraudzība uz vietas - nepieciešamības gadījumā arī brīvdienās

• Tehnisko sistēmu, piemēram, apkures, ventilācijas, apgādes sistēmu, pārbaude/funkcionālā pārbaude

• Atslēgu pārvaldība

• Darbam un organizācijas funkcionlaitātei nepieciešamo materiālu sagāde

• Telpu sagatavošana pasākumiem

• Esošo un potenciālo līgumattiecību administrēšana un izskatīšana, patstāvīga korespondence un komunikācija ar sadarbības partneriem, īrniekiem, citām fiziskām un juridiskām personām

• Administratīvais biroja darbs

Prasības kandidātiem:

• Sekmīgi pabeigta tehniskā izglītība, pielīdzināma kvalifikācija vai vismaz divu gadu profesionālā pieredze tehnikas nozarē

• Zināšanas par procesu analīzi un optimizāciju

• Izteikta uz mērķi orientēta domāšana un rīcība

• MS Office pamatzināšanas

• Ļoti labas latviešu un vācu valodas zināšanas, angļu valdodas zināšanas sarunvalodas līmenī

• Iespēja elastīgi plānot personīgo darba laiku, augsts atbildības līmenis un organizatoriskās prasmes

• Ļoti augsta atbildības sajūta un rūpīgs darba veids

•  Ļoti laba izpratne, spēja un vēlme ātri mācīties

•  Vēlamas - zināšanas finanšu grāmatvedības un biznesa administrēšanas kontekstos;

•  Vēlama - pieredze apsaimniekošanas pakalpojumu jomā vai ēku, sistēmu un iekārtu administrēšanā un pārvaldībā.

 

Darba laiks ir 40 stundas nedēļā 5 darba dienās. Atsevišķās sestdienās, svētdienās/brīvdienās vai darba dienu vakaros ir jāpārņem nepieciešamie papildu pienākumi (piem., karogu izlikšana valsts svētku dienās, iekšējo pasākumu sagatavošana un uzraudzība utt.).

 

Mēs piedāvājam:

•  interesantu, daudzveidīgu un atbildīgu darbu

•  darba vietu tuvu Minsteres centram ar labu piekļuvi ar sabiedrisko transportu

•  personīgās un profesionālās apmācības iespējas

•  iespēju aktīvi piedalīties savas darba vietas pilnveidošanā un attīstībā

•  darba vietu latviskā vidē bezpeļņas organizācijā

 

 

Kontaktinfomācija:

Jūsu pieteikumu lūdzam nosūtīt uz e-pastu: info@lcm.lv.

Jautājumu  gadījumā, lūdzam zvanīt: Tel. +49 176 22934686 Ingūna Šķestere
 
      Atpakaļ