Latviešu Centrs Minsterē

   
124101

Semināru cikls "Darinu pats" Latviešu centrā Minsterē
25.04.2022


Saujiņa laimes

Pēdējo mēnešu laikā ik dienu ar smagumu sirdī raugāmies Ukrainas virzienā un pieslēgties radošām nodarbēm prāti itin nemaz nesteidzas. Taču nupat aizritējušās nedēļas nogalē Minsterē un tās apkārtnē mītošajiem latviešiem, kā arī pāris mūsu mīļiem draugiem no Briseles, izdevās uz īsu – patiesi īsu, vēja zābakiem apautu – brīdi pievērsties radošām nodarbēm. Tautastērpa darināšanas projekta turpinājuma ietvaros Latviešu Centrā Minsterē viesojās īsta Suitu sieva, kulināre un tautastērpu darināšanas amata meistare Laila Puķīte no Kurzemes. Gaiša, tieša un smaidīga – kā jau kurzemniece. Sainī meistare šoreiz ievīstījusi latviešu tautastērpa bagātības no Kurzemes un Vidzemes puses, kā arī sirsnīgu pārsteigumu - saujiņu Laimes. Darbiem nu gan būtu raiti jāsokas!

 

Kā jau ierasts, semināra ievada daļā meistare sniedza vēsturisku ieskatu Alsungas (Kurzeme) un Kusas (Vidzeme) tautastērpu atsevišķu daļu – šoreiz tautisko kreklu dūrgalu/ aproču un apkakļu – darināšanas tradīcijā. Turpinājumā praktiskajos darbos prasmes apgūt un rādīt drīkstēja nu jau visi projekta dalībnieki. Liels bija pārsteigums, kad dienas lielākā daļa pagāja skumstīgi* skaitot un iedalot aproču un apkakļu auduma diegus un iešujot plānoto rakstu daļas. Kad ta’ būs tie raksti? Ar īpašu pacietību apveltītiem nācās būt Kusas tautastērpa darinātājiem – smalkā lina auduma diegi itin nemaz tik raiti neļāvās saskaitīties. Alsungas tautisko kreklu darinātājām lielāko izaicinājumu radīja viena konkrēta raksta izvēle, jo, kā zināms, kurzemnieku tautastērpi pārbagāti krāšņiem un arī balti smalkiem rakstiem. Iespēju tautastērpa praktiskajā darināšanā izmantoja arī pāris puišu, izšujot savu bruslaku** aproces un palīdzot meitām tautisko kreklu apkakļu darināšanā. Pirmie darbi meistares vadībā nu jau veiksmīgi aizritējuši; paliek vien katram savu iesākto izšuvumu turpināt un lepni rotāties!

Saujiņa laimes un sirsnībā piepildīta nedēļas nogale Minsterē. Mīļi pateicamies mūsu pacietīgajai un zinošajai meistarei Lailai Puķītei!

*”skumstīg ir rūpīg, pacietīg, lēn un prātīg darbošanās a liel darb! Un a skumjām te nekād sakar. Ja nu vienīgi cilvēks pēc dabs i skumīgs” (Laila Puķīte)

**Suitu novadā pelēki vai melni vīriešu svārki ar divrindu baltām pogām uz krūtīm (no: tēzaurs.lv)

 

Paldies Laumai, Ingai, Ingūnai un Maratam!

Projekts īstenots ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, Latvijas Republikas vēstniecības Vācijā un Latviešu Centrā Minsterē atbalstu.

Teksts: Inga Pētersone

Foto: semināra dalībnieki
 
      Atpakaļ